فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

به قانون تشخیص ضرورت عمل كنید

به قانون تشخیص ضرورت عمل كنید

ویرایش: 1392/2/21
نویسنده: fars-ads

قانون تشخیص ضرورت مي گويد: ‹‹ هیچ وقت براي انجام همه ي كارها وقت كافي وجود ندارد ولي همیشه براي انجام مهم ترين كارها وقت كافي هست. ›› به بیان ديگر، شما هرگز نمي توانید تمام قورباغه ها و بچه قورباغه هاي داخل بركه را بخوريد، اما همیشه مي توانید بزرگترين و زشت ترين آنها را بخوريد و همین كار حداقل در حال حاضر كفايت مي كند.
شما هرگز نمي توانید عقب افتادگي ها را جبران كنید و بايد اين فكر را از ذهن خود بیرون كنید. تنها چیزي كه مي توانید به آن امیدوار باشید اين است كه به كارهاي اصلي برسید و ساير كارها بايد فعلاً در لیست انتظار بمانند.
خیلي از مردم مي گويند كه وقتي مجبور هستند كاري را تا مدت زمان معیني به اتمام برسانند همیشه كارايي بیشتري پیدا مي كنند. متأسفانه سال ها تحقیق نشان مي دهد كه اين هم به ندرت كارساز است.
افرادي كه به دلیل تنبلي و تأخیر در انجام كار براي اتمام كارهايشان مهلت تعیین مي كنند اغلب دچار استرس بیشتر مي شوند، بیشتر مرتكب اشتباه مي شوند و مجبور به دوباره كاري بیشتري مي شوند. در اغلب موارد هنگامي كه افراد سعي مي كنند كاري را در مهلت سفت و سختي كه خودشان مشخص كرده اند به اتمام برسانند باعث خوب انجام ندادن كار و بالا رفتن هزينه ها مي شود كه در مدت طولاني اين مسئله منجر به زيان هاي شديد مالي خواهد شد . گاهي اوقات هنگامي كه افراد سعي مي كنند كاري را در دقايق آخر به اتمام برسانند به دلیل عجله در كار مجبور به دوباره كاري مي شوند و در نتیجه كار در مدت زماني بسیار طولاني تر به اتمام مي رسد.
براي آنكه بتوانید روي مهم ترين كارهايتان تمركز كنید و آنها را طبق برنامه به اتمام برسانید سه سؤال وجو د دارد كه مي توانید مرتباً از خود بپرسید:
سؤال اول اين است: ‹‹ مهم ترين و باارزش ترين كارهاي من كدامند؟ ››
به بیان ديگر، بزرگ ترين قورباغه هايي كه بايد بخوريد تا مهم ترين نقش را در پیشبرد اهداف سازمانتان داشته باشید كدامند؟ اين يكي از مهم ترين پرسش هايي اس ت كه بايد از خود بپرسید و به آن پاسخ بدهید. مهم ترين و باارزش ترين كارهايي كه بايد بكنید كدامند؟ اين سؤال را ابتدا از خودتان بپرسید . سپس از رئیس تان، همكارانتان و زيردستانتان نیز همین سؤال را بپرسید . قبل از شروع به كار بايد توجهتان را روي فعالیت هاي كار ي تان متمركز كنید و از پشت ذره بین ذهن تان مهم ترين فعالیت هاي كاري خود را به طور شفاف و روشن ببینید.
دومین سؤالي كه بايد مرتب از خود بپرسید اين است : ‹‹ چه كاري است كه اگر من و فقط من خوب انجام بدهم تفاوت چشمگیري در زندگي و شغلم خواهد داشت؟ ››
اين پرسش متعلق به پیتر دِراكِر استاد بزرگ مديريت است . اين يكي از بهترين سؤال ها براي دست يابي به كارايي فردي است . چه كاري است كه شما و فقط شما مي توانید آن را انجام دهید و اگر خوب انجام دهید تفاوت چشمگیر يا تحول اساسي در زندكي يا كارتان ايجاد مي شود. اين كاري است كه فقط شما مي توانید انجام دهید . اگر شما انجام ندهید هیچ كس ديگري آن را انجام نخواهد داد، اما اگر شما آن را انجام بدهید، و خوب انجام بدهید در زندگي و كارتان تحول اساسي ايجاد مي كند. اين چه كاري است؟ چه قورباغه اي است كه شما بايد آنرا بخوريد!؟
هر ساعت از روز مي توانید اين سؤال را از خودتان بپرسید و مطمئن باشید كه براي آن پاسخ روشن و صريحي وجود دارد . وظیفه ي شما اين است كه اين پاسخ روشن و صريح را پیدا كنید و سپس قبل از اقدام به هر كار ديگري اين كار را شروع كنید.
سومین سؤالي كه مي توانید از خودتان بپرسید اين است: ‹‹ بهترين استفاده اي كه مي توانم در حال حاضر از وقتم بكنم چیست؟ ››
به بیان ديگر، ‹‹ بزرگترين قورباغه ي من در حال حاضر كدام است؟ ››
اين پرسش، كلید اصلي مديريت زمان، غلبه بر تنبلي و تبديل شدن به فردي بسیار فعال و سازنده است . در هر ساعتي از روز كه اين سؤال را از خود بپرسید و همیشه مشغول به كاري شويد كه در پاسخ به اين سؤال معلوم مي شود، حال اين كار هر چه مي خواهد باشد. كاهاي مهم را اول انجام دهید و كارهايي را كه در اولويت نیستند اصلاً انجام ندهید . همانطور كه گوته مي گويد : ‹‹ كارهايي كه از همه مهم تر هستند نبايد قرباني كارهاي غیرضروري شوند . ›› هرچه پاسخ هاي شما به اين پرسش ها دقیق تر و روش ن تر باشد، آسان تر خواهید توانست كارهايتان را اولويت بندي كنید، بر تنبلي پیروز شويد و كاري را كه انجام آن بهترين استفاده از وقت است آغاز كنید.


منبع: برنامه موفقیت
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره به قانون تشخیص ضرورت عمل كنید نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: قانون تشخیص ضرورت ، برنامه موفقیت ، مدیریت زمان ، زمانبندی ، قورباغه را قورت بده ، مدیریت پروژه ، مدیر موفق