فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/9/27
نویسنده: chaampol

درس چهارم: اﺻﻞ ﺑﺰرگ

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ذﻫﻨﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. دﻧﯿﺎي ﺑﯿﺮون ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه دﻧﯿﺎي درون ﺷﻤﺎﺳﺖ. آﻧﭽﻪ در ﺑﯿﺮون ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد، ﺑﺎزﺗﺎب ﺣﻮادث و ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد. و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﺑﯿﺮون اﺷﺨﺎص ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در درون آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد.


منبع: نویسنده کتاب: برایان تریسی مترجم کتاب: مهدی قراچه داغی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند