فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻤﺴﺨﺮ

ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻤﺴﺨﺮ

ویرایش: 1394/10/21
نویسنده: chaampol

ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :


1ـ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻗﺮﺁﻥ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺛﺮﻭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﭘﯿﺶﺭﻭ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ، ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

2ـ ﮔﺎﻫﯽ ﺭﯾﺸﻪﯼ ﺍﺳﺘﻬﺰﺍ، ﻋﻠﻢ ﻭ ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺷﺘﻨﺪﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ ‏( ﻭﻏﯿﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﯿﭻ ﻣﯽﺷﻤﺮﺩﻧﺪ ‏) ، ﻭﻟﯽ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ‏( ﺍﺯﻋﺬﺍﺏ ‏) ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ .

3ـ ﮔﺎﻫﯽ ﺭﯾﺸﻪﯼ ﻧﻤﺴﺨﺮ، ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﺍﺳﺖ..اما فراموش نکنیم قدرت خداازهمه بالاتر است و دلی را بشکنید راحت توانایی جسمیتان را ازشما سلب میکند.

4ـ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﭘﺮﮐﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ.

5ـ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ، ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

6ـ ﮔﺎﻫﯽ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ، ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺗﻤﺴﺨﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮد

7 ـ ﮔﺎﻫﯽ ﺭﯾﺸﻪﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ، ﺟﻬﻞ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼﻣﺒﺎﺭﮎﺭﺳﻮﻝﺧﺪﺍ‏(ﺹ‏) ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﺎﻡ ﺯﺷﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺯﯾﺮﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺪ، ﻭﺳﯿﻠﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ ..باتمام این تفاسیر علت تمسخرهرچه که باشد نشان دهنده ضعف فرد مسخره کننده است.
ضعیف نباشیم...


منبع: کانال تلگرام قورباغه ات را قورت بده
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻤﺴﺨﺮ نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻤﺴﺨﺮ ، ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ ، ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ، ﺩﯾﺪ ﻗﺮﺁﻧﯽ ، ﺛﺮﻭﺕ ، ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ ، ﺗﻔﺮﯾﺢ