فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رمان آرزوهای محال ماتیسا - پارت 10

رمان آرزوهای محال ماتیسا - پارت 10

ویرایش: 1395/11/3
نویسنده: chaampol

نمی خوام اونجا باشی بفهم.
در ماشین باز شد و پسرادامه داد:
-توکجا؟
-نمی خواى منو برسونی؟
تنها برمعشقم؟
-صد دفعهگفتم از این لوس بازیا خوشم نمیاد.
ماشینوروشن کرد و راه افتاد.
اعشقم من با بقیه دور و بریات فرق دارما.
ِ-
-کی چنین حرفی زده؟
-ندارم؟
-نه.
تودلم فقط به دخترمی خندیدم بابا یه ذره شخصیت.
-چرا؟
رابطتت اونجورکه با من هست با بقیه نیست.
-چه رابطه اى؟
یادم نمیاد باهات رابطه اى داشته باشم؛چه برسه جدى!
-اگه بخواى جدیش می کنیم.
-تمومش کن.
سرعت ماشین زیاد شد.
اه اه حالم بهم خورد.
دخترم انقدر هول؟ده دقیقه بعد نگه داشت.
-خداحافظ.
-خداحافظ بیبی،می بینمت.
دوبارهگاز داد و به سرعت می روند.
حدود بیست دقیقه اى گذشت که نگه داشت.
از ماشین پیاده شد.
فكرکردم رفته.
در ماشددین روبازکردم وکفش هامو پرت کردم بیرون و خودم اومدمبیرون که
با صداى جیغ دخترى مواجه شدم.
نگاهم به دخترى که لباس خدمتكار پوشیده بود افتاد.
آراد:تو؟
برگشتم سمت پسرک کپ کردم.
کارد بهش می زدى خونش در نمی اومد.
-تو؟تو توماشین من چی کار می کنی؟
اومد سمتم که رفتم عقب.
اون می اومد جلو و من می رفتم عقب.
-م..من من چیزه.
درسا،درسا رو بردن من..
نفسم بند اومده بود.
راستش درسا رو دزدین و منم رفتم قایم شدم پشت این ماشین.من که نمی دونستم ماشین شماس خوب؟
درو زدین و من سوار شدم.
-کی درسا رو برد؟
-همونایی که اونشب از دست...
نذاشت جملم روکامل کنم وگفت:
-االٓن می خواى بگی خیلی آدم مهمی هستی؟
َ فكرکردى من م؟
ر
َ
خ
حرفاتوزدى حاال برو بیرون.
هرى.
مزاحم.
-اشتباه می کنی.
باورکن من..
-ساکت.
خدا آخه این چه حكمتیه؟
چرا این؟

د ه
ه چرا وایستادى باز؟
-بابا چه هیزم ترى بهت فروختم که اینطورى باهام رفتار می کنی؟
ساکت شد.
دیگه داد نمی زد وملایم گفت:
-چی می خواى؟
جریان چیه؟


منبع: کانال تلگرام رمانکده
امتیاز دهی به مقاله



نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره رمان آرزوهای محال ماتیسا - پارت 10 نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: رمان آرزوهای محال ماتیسا ، پارت 10 ، قسمت دهم ، قسمت ده ، قسمت یکم ، کانال تلگرام رمانکده ، کانال تلگرام ، رمانکده ، کانال ، تلگرام ، رمان ، آرزوهای محال ماتیسا ، آرزوهای محال ، ماتیسا