فارس ادز
مشاهده لیست دسته بندی مقالات
طبقه بندی بر اساس


اگر علاقه مند به شنیدن یه داستان خاص هستید اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت رایگان بخشی از داستان از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

صفحه 1
چغندر تا پیاز شکر خدا
چغندر تا پیاز شکر خدا
21 اسفند 1395
آرش کمان‌گير
آرش کمان‌گير
19 اسفند 1395
بوذرجمهر و خزانه دار انوشیروان
بوذرجمهر و خزانه دار انوشیروان
19 اسفند 1395
سه قدیس
سه قدیس
28 بهمن 1395
بدبخت ملتی که به قهرمان احتیاج دارد
بدبخت ملتی که به قهرمان احتیاج دارد
11 بهمن 1395
هر سد و مانعی میتواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد.
هر سد و مانعی میتواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد.
10 دی 1395
جنگ و نزاع ؛چگونه بین مردم آغاز می شود ؟
جنگ و نزاع ؛چگونه بین مردم آغاز می شود ؟
5 دی 1395
نه سیخ بسوزه نه کباب
نه سیخ بسوزه نه کباب
30 شهریور 1395
ام رستم
ام رستم
30 شهریور 1395
باغبان و وزیر
باغبان و وزیر
30 شهریور 1395
شهرستان اسفراین
شهرستان اسفراین
9 مرداد 1395
اوآمد
اوآمد
4 فروردین 1395
ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا
ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا
6 بهمن 1394
ابلهان عمده تهران
ابلهان عمده تهران
6 بهمن 1394
نقل است که شیخ الرئیس ابوعلی سینا
نقل است که شیخ الرئیس ابوعلی سینا
2 بهمن 1394
تاریخچه قزوین
تاریخچه قزوین
2 بهمن 1394
داستان امنیت در دستگاه دیوانی
داستان امنیت در دستگاه دیوانی
19 دی 1394
ماجرای درگذشت استاد ساعی
ماجرای درگذشت استاد ساعی
14 دی 1394
ریشه ضرب المثل ها-قمپوز
ریشه ضرب المثل ها-قمپوز
13 دی 1394
پادشاهی اسکندر-بخش دهم
پادشاهی اسکندر-بخش دهم
12 دی 1394
پادشاهی اسکندر-بخش نهم
پادشاهی اسکندر-بخش نهم
12 دی 1394
پادشاهی اسکندر-بخش هشتم
پادشاهی اسکندر-بخش هشتم
12 دی 1394
پادشاهی اسکندر-بخش هفتم
پادشاهی اسکندر-بخش هفتم
12 دی 1394
پادشاهی اسکندر-بخش ششم
پادشاهی اسکندر-بخش ششم
12 دی 1394
پادشاهی اسکندر-بخش پنجم
پادشاهی اسکندر-بخش پنجم
12 دی 1394
پادشاهی اسکندر-بخش چهارم
پادشاهی اسکندر-بخش چهارم
12 دی 1394
پادشاهی اسکندر-بخش سوم
پادشاهی اسکندر-بخش سوم
12 دی 1394
پادشاهی اسکندر-بخش دوم
پادشاهی اسکندر-بخش دوم
12 دی 1394
پادشاهی اسکندر-بخش اول
پادشاهی اسکندر-بخش اول
12 دی 1394
اردشیر بابکان و پسرش-بخش دوم
اردشیر بابکان و پسرش-بخش دوم
12 دی 1394
اردشیر بابکان-بخش اول
اردشیر بابکان-بخش اول
12 دی 1394
پادشاهی اشکانیان-بخش دوم
پادشاهی اشکانیان-بخش دوم
12 دی 1394
پادشاهی اشکانیان-بخش اول
پادشاهی اشکانیان-بخش اول
12 دی 1394
پادشاهی شاپور اورمزد ملقب به ذوالاکتاف و پسرانش-بخش دوم
پادشاهی شاپور اورمزد ملقب به ذوالاکتاف و پسرانش-بخش دوم
12 دی 1394
پادشاهی شاپور اورمزد ملقب به ذوالاکتاف-بخش اول
پادشاهی شاپور اورمزد ملقب به ذوالاکتاف-بخش اول
12 دی 1394
پادشاهی یزدگرد بزه گر-بخش دوم
پادشاهی یزدگرد بزه گر-بخش دوم
12 دی 1394
پادشاهی یزدگرد بزه گر-بخش اول
پادشاهی یزدگرد بزه گر-بخش اول
12 دی 1394
پادشاهی بهرام گور-بخش هشتم
پادشاهی بهرام گور-بخش هشتم
12 دی 1394
پادشاهی بهرام گور-بخش هفتم
پادشاهی بهرام گور-بخش هفتم
12 دی 1394
پادشاهی بهرام گور-بخش ششم
پادشاهی بهرام گور-بخش ششم
12 دی 1394
پادشاهی بهرام گور-بخش پنجم
پادشاهی بهرام گور-بخش پنجم
12 دی 1394
پادشاهی بهرام گور-بخش چهارم
پادشاهی بهرام گور-بخش چهارم
12 دی 1394
پادشاهی بهرام گور-بخش سوم
پادشاهی بهرام گور-بخش سوم
12 دی 1394
پادشاهی بهرام گور-بخش دوم
پادشاهی بهرام گور-بخش دوم
12 دی 1394
پادشاهی بهرام گور-بخش اول
پادشاهی بهرام گور-بخش اول
12 دی 1394
پادشاهی یزدگرد و هرمز و پیروز و بلاش
پادشاهی یزدگرد و هرمز و پیروز و بلاش
12 دی 1394
پادشاهی قباد
پادشاهی قباد
12 دی 1394
پادشاهی کسری نوشیروان
پادشاهی کسری نوشیروان
12 دی 1394
صفحه 1