فارس ادز

جستجو در تالار گفتگو

متن
کاربر

روز

ماه

سال

مرتب سازی بر اساس

   
تالار گفتمان فارس ادز، مکان مناسبی است تا شما اعضای سایت بتوانید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهید و موجب ارتقای سطح دانش و کسب و کار اینترنتی خود شوید.
تعداد متنها: 2974
صفحه 1
...

ياسمن داريوش   (21:56   1398/1/29)

سيلام
# در 12 ماهه 309 ریال زیان هرسهم داشته است ببنید نکته خاص این سهم این است که در 12 ماهه نسبت به 9 ماهه زیان عملیاتی نداشته و روی خط بدون زیان عملیاتی حرکت کرده است . عمده توجه بازار به سیلام بابت افزایش سرمایه است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13315گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (21:55   1398/1/29)

دلر
# گزارش 12ماهه داده در یک گزارش خوب 2169 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است . دقت کنید سهم در 9 ماهه با تحقق سود 1513 ریالی مواجه بود . یعنی در 3 ماهه چهارم 656 ریال سود محقق کرده است . . دلر در 6 ماهه 841 ریال سود محقق کرده بود . سهم با رشد 80% در سود عملیاتی و کنترل هزینه های مالی به این سود رسید در حالی که در 3 ماهه اول 267 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است .سهم در 3 ماهه 300 میلیارد ریال سود عملیاتیو در 3 ماهه دوم 472 میلیارد ریال سود و سه ماهه سوم 495 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته در 3 ماهه چهارم سود عملیاتی 477 میلیارد ریال بوده و سود خالص 6 ماهه اول 378 و در 9 ماهه 680 میلیارد ریال در 12 ماهه 976 میلیارد ریال بوده که در کنترل هزینه های مالی موفق بوده است .گزارش خوبی را داده و بتواند تکرار کند سال 98 خوبی را دار#دلر گزارش 12ماهه داده در یک گزارش خوب 2169 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است . دقت کنید سهم در 9 ماهه با تحقق سود 1513 ریالی مواجه بود . یعنی در 3 ماهه چهارم 656 ریال سود محقق کرده است . . دلر در 6 ماهه 841 ریال سود محقق کرده بود . سهم با رشد 80% در سود عملیاتی و کنترل هزینه های مالی به این سود رسید در حالی که در 3 ماهه اول 267 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است .سهم در 3 ماهه 300 میلیارد ریال سود عملیاتیو در 3 ماهه دوم 472 میلیارد ریال سود و سه ماهه سوم 495 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته در 3 ماهه چهارم سود عملیاتی 477 میلیارد ریال بوده و سود خالص 6 ماهه اول 378 و در 9 ماهه 680 میلیارد ریال در 12 ماهه 976 میلیارد ریال بوده که در کنترل هزینه های مالی موفق بوده است .گزارش خوبی را داده و بتواند تکرار کند سال 98 خوبی را داردد
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13314گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (21:52   1398/1/29)

بهپاک
# هم در 3 ماهه 234 ریال سود محقق کرده است که 2برابر مدت مشابه سود محقق کرده است . سهم در3 ماهه 2631 میلیارد ریال فروش ، سود عملیاتی 298 میلیارد ریال و سود خالص 117 میلیارد ریال بوده است به نظر با این شرایط به سود 1000 ریالی می تواند برسد
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13313گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (21:51   1398/1/29)

خوساز
# با سرمایه جدید 3ریال زیان شناسایی کرده است البته نکته مثبتی را دارد نکته مثبت خوساز این است در 9 ماهه 82 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته این عدد در 12ماهه 49 میلیارد ریال شده است و زیان عملیاتی را کم کرده است .22 میلیارد درامد متفرقه نیز به سهم کمک کرده تا در نهایت زیان خالصی که در 9 ماهه 61 میلیارد ریال زیان داشت این عدد در 12 ماهه به 283 میلیون تومان زیان رسیده و در واقع 60 میلیارد ریال سود کرده است. گزارش 3 ماهه چهارم بسیار خوبی را داشته است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13312گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (21:51   1398/1/29)

شتوکا
# هم گزارش بسیار خوبی را داده است در12 ماهه نسبت به مدت مشابه قبل از رشد328% سود عملیاتی برخوردار بوده است و سود خالص نیز 258% رشد کرده و در نهایت 1488 ریال را محقق کرده است . در 3 ماهه اول سال 97 حدود 780 میلیون تومان سود عملیاتی و 532 میلیون تومان سود خالص دارد و به ازای هر سهم 76 ریال محقق کرده بود در 3ماهه دوم پیشرفت بسیار خوبی داشته و سود عملیاتی 20 میلیارد ریالی را داشته و به واقع 3 برابر 3ماهه اول در 3 ماهه دوم سود شناسایی کرده و 212 ریال در 3 ماهه دوم شناسایی سود داشته در 9 ماهه سود عملیاتی به 101 میلیارد ریال رسیده و فقط 73 میلیارد ریال سود عملیاتی در 3 ماهه سوم داشته است و عملکرد بسیار قوی را داشته در 12 ماهه سود عملیاتی به 139 میلیارد ریال رسیده است و پیشرفت کمتر است ولی سود غیرعملیاتی به سهم کمک کرده و عدد خوبی است و 1488 ریال سود محقق کرده است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13311گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (21:50   1398/1/29)

شاملا
# در 12 ماهه با درامد 4716 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است . 9 ماهه گزارش داد و 3022 ریال را محقق کرده است . سهم در 6 ماهه 1397 ریال را محقق کرده بود . در 12 ماهه رشد 113%سود خالص نسبت به مدت مشابه قبل از نکان خوب سهم است . سهم 3 ماهه با تحقق 298 میلیارد ریال فروش 122 میلیارد ریال سود عملیاتی و 100 میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده که به ازای هر سهم 478 ریال محقق کرده در 3 ماهه دوم فروش 373 میلیارد ریال بود ، سود عملیاتی 188 و سود خالص 193 میلیارد ریال است . در 3 ماهه سوم فروش 561 میلیارد ریال ، سود عملیاتی 368 و سود خالص 341 میلیارد ریال است . در 3 ماهه چهارم فروش 632 میلیارد ریال ، سود عملیاتی 405 میلیارد ریال و سود خالص 356 میلیارد ریال بوده است و به نظر گزارش خوبی است . سال بعد رسیدن به سود 1400 میلیارد ریالی محتمل است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13310گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (21:50   1398/1/29)

کهمدا
# گزارش 9ماهه داده است و با سرمایه جدید 289 ریال محقق کرده است با سرمایه قدیم 505 ریال می شود و اتفاق خوبی است 6 ماهه با سرمایه قبل 344 ریال سود محقق کرده گزارش 3 ماهه 223 ریال محقق کرده و به نظر گزارش خوبی است البته در 3 ماهه 182 میلیارد ریال از سود تسعیر است و این عدد را در 6 ماهه و 9 ماهه ندارد . در 3 ماهه 130 و در 6 ماهه 283 میلیارد ریال و در9 ماهه 485 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و به نظر پیشرفت شرکت خوب است از نظر عملیاتی عملکرد خوبی ثبت کرده است. وضعیت عملیاتی شرکت خوب شده است .
متن از

کد متن: 13309گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (21:49   1398/1/29)

غدام
# در 3 ماهه مثل 3ماهه قبل است و در 3 ماهه اول کمی با کمک سود غیرعملیاتی و کنترل هزینه ها 5 ریال سود محقق کرده است . سهم 3ماهه 59 میلیون ریال زیان عملیاتی داشته است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13308گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (21:49   1398/1/29)

سمازن
# در فروش متحول شده بود ولی در بهای تمام شده عملکرد خوبی نداشته و 52 میلیارد ریال سود خالص داشته ودر نهایت 43 ریال سود به ازای هر سهم در 3 ماهه محقق کرده است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13307گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (21:48   1398/1/29)

#بالبر
3 ماهه 21 ریال به ازای هر سهم محقق کرده بود و در 6 ماهه این عدد 140 ریال بوده و عدد بسیار خوبی است . سهم در 6 ماهه 106 میلیارد ریال سود عملیاتی و 44 میلیارد ریال سود خالص داشته است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13306گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (21:47   1398/1/29)

سدور
# در 12 ماهه 76 ریال سود محقق کرده است در نهایت به فروش 939 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 39 و سود خالص 48 میلیارد ریالی داشته سهم در متفرقه 55 میلیارد ریال درامد داشته و این به تحقق سود کمک کرده است . سهم از زیان به سود رسیده و اتفاق خوبی است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13305گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (21:47   1398/1/29)

سهگمت
# 55 ریال سود در 6ماهه محقق کرده بود در 9 ماهه این عدد با رشدی چشم گیر به 228 ریال رسید و در 12 ماهه 254 ریال سود محقق کرده است .سهم در . سهم در 12 ماهه تلفیقی 428 ریال سود محقق کرده است . سهم در 9 ماهه 250 میلیارد ریال و در 12 ماهه 302 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته . گزارش 3 ماهه سوم سهم بهتر بود
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13304گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (21:46   1398/1/29)

سشرق
# در 6 ماهه مثل 3 ماهه بازهم زیان داشته و 2 ریال زیان محقق کرده است . 3 ماهه هم زیان داشته و 4 ریال زیان محقق کرده است ولی سرعت زیان دهی سهم کاهش یافته در مدت مشابه زیان هر سهم سشرق 43 ریال بود . سهم رشد 150% را در سود عملیاتی در مدت مشابه داشته . در 3 ماهه با 78 میلیارد ریال سود عملیاتی و در نهایت 11 میلیارد ریال زیان مواجه شده است در 6 ماهه سود عملیاتی 101 میلیارد ریال شده کمی عقب نشینی در سود عملیاتی را نیز دارد
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13303گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (21:44   1398/1/29)

غشاذر
# جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 درمحل شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي(سهامي عام) به نشاني اروميه ، کيلومتر 10 جاده مهاباد برگزار میگردد
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13301گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (21:44   1398/1/29)

سپاها
# در 6 ماهه 1104 میلیارد ریال فروش ، 151 میلیارد ریال سود عملیاتی و 433 میلیون تومان زیان خالص مواجه بود و در 6 ماهه به ازای هر سهم 2 ریال زیان داشت در 3 ماهه 19 ریال زیان محقق کرده است . سهم 53 میلیارد ریال سود عملیاتی و 46 میلیارد ریال زیان خالص در 3 ماهه اول خود دارد . از نظر سود عملیاتی در 3 ماهه دوم دو برابر 3 ماهه اول سود عملیاتی داشته . بهبود را داریم ولی هنوز سهم برمدار زیان است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13300گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (21:43   1398/1/29)

فارس
# در 9 ماهه از مدت مشابه قبل بهتر بوده و 134 ریال سود به ازای هرسهم شناسایی کرده است 6827 میلیارد ریال از این درامد از سود فروش سرمایه گذاری هاست
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13299گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (21:43   1398/1/29)

شگل
# خوب عمل کرد و 3ماهه 506 محقق کرده و رشد 475% را در سود خالص نسبت به مدت مشابه داشته است . شگل 1360 میلیارد ریال فروش ، 588 میلیارد ریال سود عملیاتی و 506 میلیارد ریال سود خالص داشته است . در 3 ماهه اخر سال مالی سود عملیاتی 478 میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی را داشته است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13298گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (21:42   1398/1/29)

خساپا
🔶 سایپا ارز مورد نیاز قطعه‌سازان را تامین می‌کند
◻️ گروه خودروسازی سایپا درحال ایجاد یک سازوکار جدید است که به این ترتیب بتواند ارز مورد نیاز قطعه‌سازان را در اختیار آنها قرار دهد. جزئیات این سازوکار توسط #خساپا به‌زودی اعلام خواهد شد
🔗 ادامه مطلب...
📍متن از @TsePress

کد متن: 13297گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (20:29   1398/1/29)

کچاد
# در 3 ماهه چهارم فقط 4347 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته به نظر نرخ ها علی الحساب بوده سود سرمایه گذاری ها نیز دران لحاظ نشده است . سهم با سرمایه جدید 605 ریال سود محقق کرده است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13296گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم  (00:06   1398/1/28)

رفتار_شناسي_بازار

رفتار كنوني بازار با رفتار مهر ماه 97 فرق دارد
ارزش معاملات و پول بازار از جنس پول تازه واردان بورس نيست؛ از جنس هيجان تبليغات تلويزيوني نيست؛ از جنس هجوم مردم عادي به كارگزاريها نيست؛ بلكه از جنس پول پارك شده قديمي هاي بازار؛ خود سهامداران هميشگي بازار و حقوقي ها است
اين خيلي خوب است
زير بازار بسته است؛ مث مهر ماه بازار صف فروش و صف خريد نميشود و به فال نيك ميگيرم
سهام بزرگ در درصدهاي منفي خريدار دارد اين خيلي مهم است
فقط بخاطر اينكه عده اي در سود هستند؛ گاهي بازار منفي ميشود كه طبيعي است و بايد منفي بشود؛ با تحكم ميگم: "بايد" منفي بشود؛ تكرار ميكنم: "بايد" منفي بشود تا بتواند مجددا استارت بزند
اين موضوع را درك كنيد؛ اگر مجرب بورس باشي براحتي درك ميكني و نياز به تكرار نيست
ارزش معاملات امروز بازار بالاي شاخص 200 هزار؛ حدود 1900 ميليارد تومن بوده!!! ميتوني تصور كني؟ من كه نميتونم شما را نميدانم
شايد در بورس نبوديد و نديد روزهايي كه كل ارزش معاملات فقط 30 ميليارد تومن بوده(پول يك آپارتمان لوكس)
در اصلاحات صبور باشيد
#چرچيل27.1.98
@churchiil ✌️
نقل از چرچیل

کد متن: 13295گروه: تالار شیشه ای بورس تهران


صفحه 1
...

ثبت متن در تالار گفتگو

انتخاب موضوع

تیتر

متن

کد امنیتی

 

 

336