فارس ادز

جستجو در تالار گفتگو

متن
کاربر

روز

ماه

سال

مرتب سازی بر اساس

   
تالار گفتمان فارس ادز، مکان مناسبی است تا شما اعضای سایت بتوانید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهید و موجب ارتقای سطح دانش و کسب و کار اینترنتی خود شوید.
تالار شیشه ای بورس تهران تعداد متنها: 1

علي اصغر انصاري  (14:26   1397/9/16)

ميانگين هاي متحرک يکي از مباني اوليه تحليل هاِي نموداري
همانظوریکه می دانید میانگین های متحرک یکی از مبانی اولیه تحلیل هاِی نموداری می باشند که در عین سادگی می توانند فضایی را که قیمت فعلی در آن قرار دارد را نسبت به برآیند تفکرات روزهای و هفته های گذشته معامله گران را سنجید. واقعیت اینست که میانگین هایی که بر اساس عنصر منفرد قیمت محاسبه می شوند خطا پذیرند. بر این اساس در محاسه میانگین های محاسبه شده در جدول ارایه شده از عنصر حجم نیز استفاده شده است تا بتوان برآیند شفاف تری از تفکرات معامله گران استنتاج نمود.
از چندین دیدگاه می توان از این نمودارها استفاده نمود. این نمودار ها و جداول می گویند سهمها در چه فضایی حرکت می کنند. مقاومت ها و حمایت های محتمل کجاها هستند.
در مورد سهمی مثل خبهمن در حال حاضر قیمت پایانی میانگین 7 و 30 روزه را رد کرده و در تقابل با میانگین شصت روزه است. با توجه با اینکه میانگین های 7 و 30 روزه هم ارتفاع هستند یعنی سهم در بازه سی روزه کف سازی کرده است (محدوده حمایتی خوب) و با توجه باینکه سهم در آستانه رد شدن از میانگین شصت روزه است می توان انتظار این را داشت احتمال رشد این سهم زیاد است.
مورد بعدی سهمی مثل شلیا است. بوضوح سهم در روند صعودی است. قیمت پایانی بزرگتر از میانگین هفت روزه بزرگتر از میانگین سی روزه بزرگتر از میانگین شصت روزه.
اینکه شما چگونه ازآنها استفاده کنید امریست کاملا شخصی اما منطقاً سهمی که در چند دوره میانگین نزدیکتر بهم دارد یعنی کف سازی مناسبی داشته است و چنانچه قیمت فعلی سهم در محدوده کف های میانگین باشد می تواند گزینه کم خطر تری باشد.

کد متن: 10648گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانثبت متن در تالار گفتگو

موضوع مورد بحث: تالار شیشه ای بورس تهران

انتخاب موضوع

تیتر

متن

کد امنیتی

 

 

137