فارس ادز

جستجو در تالار گفتگو

متن
کاربر

روز

ماه

سال

مرتب سازی بر اساس

   
تالار گفتمان فارس ادز، مکان مناسبی است تا شما اعضای سایت بتوانید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهید و موجب ارتقای سطح دانش و کسب و کار اینترنتی خود شوید.
تعداد متنها: 11958
...
54
...

مرضيه طالمي  (01:35   1399/4/21)

حآسا

در حال حاضر درگیر سه خط مووینگ و تنکنسن و کیجنسن بعنوان مقاومت است
حمایت فعلی سهم محدوده ۲۳۰۰ در سقف مشخص شده در چارت
وضعیت فعلی در سیستم،متوسط
مقاومت اول محدوده ۲۵۰۰
هدف مقاومتی محدوده ۲۸۶۰ در سقف کلیدی و حساس
ناحیه امن فعلی ، تثبیت بر روی کومو
متاسفانه کندل آخر زیر خط فلت سنکواسپنb بسته شده
حمایت حساس در صورت تثبیت زیر کومو ،محدوده ۲۰۰۰ میباشد
هدف اول محدوده۳۸۰۰
در حالت کلی نماد جذابیست به جهت سهامداری
متن ازکانال
روح اله آجامی

کد متن: 24397گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (01:35   1399/4/21)

غپاک

حمایت حساس و مهم سهم ، خطوط تنکنسن و کیجنسن خواهند بود
حمایت نزدیک محدوده ۲۳۰۰
وضعیت فعلی در سیستم،خوب
تحرکات مناسبی در روز معاملاتی اخیر داشته
ناحیه امن و کمریسک ،تثبیت بالای سقف کلیدی ۳۱۵۰
مقاومتی نیز در محدوده ۲۸۰۰ خواهد داشت
حمایت مهم در محدوده ۱۵۰۰ دارد
هدف اولیه محدوده ۴۵۰۰
متن ازکانال
روح اله آجامی

کد متن: 24396گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (01:35   1399/4/21)

کطبس

بعد از شکست محدوده ۴۷۴۰ تومان، در حال حاضر درگیر محدوده ۵۱۴۵ تومانن به جهت تثبیت میباشد
تحت حمایت فعلی خط تنکنسن قرار دارد
وضعیت فعلی در سیستم،خوب
هدف مقاومتی محدوده ۵۸۰۰تا۶۰۰۰
حمایتهایی در محدوده های ۴۵۰۰و۴۳۰۰ دارد
متن ازکانال
روح اله آجامی

کد متن: 24395گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (01:34   1399/4/21)

زکشت

سقف محدوده ۴۷۳۰تا۴۸۵۰ شکسته شده است و نیاز به تثبیت دارد
وضعیت فعلی ،خوب
حمایت نزدیک محدوده ۴۳۰۰
در حالت کلی بالای ۴۰۰۰ و سقف کومو ارزشمند است
هدف مقاومتی محدوده ۵۵۰۰
اهداف اولیه ۶۰۰۰و۸۰۰۰
متن ازکانال
روح اله آجامی

کد متن: 24394گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:33   1399/4/21)

غبشهر

بعد از یک فشردگی خاص در برخورد با تنکنسن،سهم حمایت کیجنسن خود را از دست داده و در واقع از کف کانال صعودی کوتاه و نوسانی خود خارج شد
محدوده حمایتی مهمی در ۳۱۰۰تا۳۳۰۰ دارد
واکنش به مووینگ اوریج نیز مهم خواهد بود به جهت ریورس قیمتی
بالای کومو خطری ندارد
وضعیت فعلی،متوسط
ناحیه امن،تثبیت بالای ۳۸۰۰تا۳۹۰۰
هدف اولیه محدوده ۵۰۰۰
متن ازکانال
روح اله آجامی

کد متن: 24393گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:32   1399/4/21)

دکيمي

شکست خط حساس کیجنسن،که امیدوارم تایید نشود
حمایت محدوده ۳۰۰۰ و البته حمایت فوق حساسی در برخورد با مووینگ خواهد داشت
هدف مقاومتی۴۵۰۰ در سقف اصلاحی
بالای سقف کلیدی خود تثبیت قوی بشود تا محدوده ۷۰۰۰ توانایی رشد خواهد داشت
وضعیت فعلی،متوسط
متن ازکانال وارن بورس
روح اله آجامی

کد متن: 24392گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:32   1399/4/21)

کلوند

تحت حمایت فعلی خطوط مووینگ اوریج و تنکنسن و کیجنسن
وضعیت فعلی،متوسط
بالای کومو خطری ندارد
محدوده مقاومتی ۳۳۴۰
هدف مقاومتی ۳۷۰۰ در سقف کلیدی
حمایت ۳۰۰۰ و محدوده ۲۹۰۰
هدف اول محدوده ۳۷۰۰
متن ازکانال
روح اله آجامی

کد متن: 24391گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:31   1399/4/21)

دکوثر

در محدوده کف حمایتی قبلی ۳۵۵۰
حمایت مهم ، خط کیجنسن
درگیر عبور از تنکنسن مقاومتی
هدف مقاومتی در سقف کلیدی ۴۳۵۰
هدف اول محدوده ۵۰۰۰
وضعیت فعلی،متوسط
هدف دوم ۷۰۰۰
متن ازکانال وارن بورس
روح اله آجامی

کد متن: 24390گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:31   1399/4/21)

سرود

بعد از شکست تنکنسن حمایتی ،در نزدیکی خط حساس و حمایتی کیجنسن قرار گفته است
مقاومت فعلی ۲۶۰۰
حمایت فعلی ۲۲۸۰
وضعیت فعلی،متوسط
هدف مقاومتی در سقف کلیدی ۲۹۵۰
هدف اول محدوده ۳۸۰۰
متن ازکانال وارن بورس
روح اله آجامی

کد متن: 24389گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:31   1399/4/21)

ريشمک

واکنش به تنکنسن مهم تلقی میشود
✔️گارد توازی همزمان در تنکنسن و کیجنسن
سقف درگیر ایجاد شده ۶۴۰۰
حمایتها ۵۸۰۰و۵۶۰۰و۵۰۰۰
وضعیت فعلی،متوسط
قابلیت دوبل قیمتی را دارد
متن ازکانال وارن بورس
روح اله آجامی

کد متن: 24388گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:30   1399/4/21)

ولبهمن

شکست تنکنسن حمایتی
حمایت حساس ۱۲۱۷ و احتمال حرکت بسمت کیجنسن حمایتی
هدف مقاومتی در محدوده سقف حساس ۱۵۵۰
وضعیت فعلی،متوسط
هدف ۱۷۰۰تا۱۸۰۰
متن ازکانال وارن بورس
روح اله آجامی

کد متن: 24387گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:30   1399/4/21)

حتوکا

نیاز به تثبیت بالای کوموی شکننده
برخورد به مووینگ حمایتی مهم
وضعیت فعلی،متوسط
حمایت حساس فلت کیجنسن را دارد
هدف مقاومتی ۲۷۰۰و۲۸۴۰و۳۰۳۰
هدف اول محدوده ۴۲۰۰
بالای ۲۰۰۰ خطری ندارد
محدوده حمایتی ۲۲۰۰تا۲۳۰۰
متن ازکانال
روح اله آجامی

کد متن: 24386گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:29   1399/4/21)

ومعلم

کماکان درگیر تنکنسن که البته دیروز زیر این خط بسته شد
در صورت تایید کندلی این شکست، احتمال حرکت بسمت کیجنسن وجود دارد
حمایت فعلی ۱۶۴۰
هدف مقاومتی در سقف حساس ۱۹۰۰ دارد
ناحیه امن، تثبیت بالای ۲۰۰۰
هدف اول محدوده ۳۰۰۰
متن ازکانال
روح اله آجامی

کد متن: 24385گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:27   1399/4/21)

ساوه

بعد از یک رشد شارپ۷برابری بالاخره ترمز سهم متاثر از بازار دیروز کشیده شد
کندل ماروبوزو سنگینی را در انتهای این روند شاهد هستیم و بنوعی صف خرید قبلی را تحت تاثیر قرار داد
وضعیت فعلی در سیستم و خطوط پنجگانه ایچیموکو،خوب
احتمالا باید منتظر واکنش سهم به خط تنکنسن حمایتی باشیم
حمایتهایی در محدوده های ۱۴۰۰۰ و ۱۳۰۰۰ خواهد داشت
هدف اولیه محدوده ۱۷۰۰۰
در حالت کلی باید بالای ۱۵۰۰۰ تثبیت قوی بشود
متن ازکانال
روح اله آجامی

کد متن: 24384گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (23:31   1399/4/20)

#شپاس

نفت پاسارگاد
🔸مبلغ فروش این شرکت در 12 ماهه سال 98 مقدار 38,065,288 میلیون ريال می باشد که نسبت به سال 97 افزایشی 76.46% داشته است .
🔸سود ناخالص این شرکت مبلغ 1,803,327 میلیون ريال و نسبت به سال 97 افزایشی 96.54% داشته است .
🔸فروش سال 98 برابر با۱,۲۹۸,۴۷۳ تن بوده است که برنامه شرکت برای تولید و فروش در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱.۶۰۰.۰۰۰ تن پیش بینی شده است.
🔸نرخ مواد اولیه شرکت تابعی از نرخ ارز به سامانه نیما و نرخ جهانی کروزین و نفت خام می باشد و نرخ فروش شرکت تابعی مستقیم تعیین نرخ مواد اولیه می باشد .
🔸نسبت P/E این شرکت 28.64 می باشد که پایین تر از گروه خود و بازار می باشد . ( P/E بازار 35.16 می باشد )
🔸بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب 26.14%و 62.85% می باشد که از گروه خود و بازار بالاتر می باشد و از نکات مثبت این شرکت می باشد .
🔸نسبت P/S این شرکت از بازار پایین تر می باشد و مقدار 2.34 می باشد .
نکات قوت و نتیجه گیری :
🔸افزایش نرخ ارز نیمایی تاثیر مثبت در قسمت نرخ محصولات قابل فروش این شرکت دارد .
🔸نسبت P/E 28.64 به معنی بازده در بلند مدت و انتظار بازده 3.49% در مقابل 2.80% بازار می باشد .
🔸بالاتر بودن بازدهی بالاتر دارایی و حقوق صاحبان سهام به معنی جذابیت بیشتر سرمایه گذاری در این سهام نسبت به دیگر سهام شرکت ها می باشد .
@smart_investor🌀
متن از کانال اسمارت بورس

کد متن: 24383گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (23:03   1399/4/20)

#فوري#ETF

شایعه توقف فروش صندوق ETF دوم و سوم تکذیب شد
وزارت اقتصاد اعلام کرد منابع این صندوق ها هیچ ربطی به سهام عدالت ندارد
سهام عدالت در نمادهای حاضر در صندوق ها تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی میباشد که تحت مدیریت ستاد آزادسازی سهام عدالت قرار دارد
سهام دولت و سهام عدالت در این شرکت‌ها کاملا مجزا و متفاوت است
@smart_investor ⚡️✅
متن از کانال اسمارت بورس

کد متن: 24382گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (23:01   1399/4/20)

??#تقويم_افزايش_سرمايه‌

▪️سه شنبه 20 خرداد ماه
#حکشتی : شروع استفاده از حق تقدم
————————————-
▪️پنجشنبه 22 خرداد ماه
#وملل : شروع استفاده از حق تقدم
————————————-
▪️شنبه 31 خرداد ماه
#شپترو : شروع پذیره نویسی حق تقدم
————————————-
▪️سه شنبه 3 تیر ماه
#وملل : شروع استفاده از حق تقدم
————————————-
▪️چهار شنبه 11 تیر ماه
#دسانکو : شروع استفاده از حق تقدم (تمدید)
————————————-
▪️شنبه 14 تیر ماه
#شجم : شروع استفاده از حق تقدم
————————————-
▪️یکشنبه 15 تیر ماه
#آ_س_پ : شروع پذیره نویسی حق تقدم
————————————-
▪️دوشنبه 16 تیر ماه
#کچاد : شروع پذیره نویسی حق تقدم
————————————-
▪️یکشنبه 22 تیر ماه
#پاسا : پایان پذیره نویسی حق تقدم
#خریخت : پایان پذیره نویسی حق تقدم
#ثاخت : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
————————————-
▪️چهارشنبه 25 تیر ماه
#بزاگرس : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#وخاور : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
————————————-
▪️شنبه 28 تیر ماه
#وایرا : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#تاصیکو : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
————————————-
▪️یکشنبه 29 تیر ماه
#شپترو : پایان پذیره نویسی حق تقدم
#آ_س_پ : پایان پذیره نویسی حق تقدم
#قاسم : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#بورس : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
————————————-
▪️دوشنبه 30 تیر ماه
#دسانکو : پایان پذیره نویسی حق تقدم
#کچاد : پایان پذیره نویسی حق تقدم
————————————-
▪️سه شنبه 31 تیر ماه
#دسانکو : پایان پذیره نویسی حق تقدم
#کچاد : پایان پذیره نویسی حق تقدم
#وپاسار : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#ساراب : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#وپارس : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#وبملت : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#وبصادر : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
————————————-
▪️شنبه 4 مرداد ماه
#دابور: پایان استفاده از حق تقدم
————————————-
▪️یکشنبه 5 مرداد ماه
#سرچشمه : پایان پذیره نویسی حق تقدم
————————————-
▪️پنجشنبه 17 مرداد ماه
#حکشتی : پایان استفاده از حق تقدم
————————————-
▪️شنبه 19 مرداد ماه
#وملل : پایان استفاده از حق تقدم
————————————-
▪️پنجشنبه 31 مرداد ماه
#وآرین : پایان استفاده از حق تقدم
————————————-
▪️سه شنبه 11 شهریور ماه
#شجم : پایان استفاده از حق تقدم
@bourse_hosein_zamani
متن از کانال حسین زمانی

کد متن: 24381گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (22:59   1399/4/20)

#لوتوس

تصمیمات هیئت مدیره درخصوص #افزایش_سرمایه
▪با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-038 مورخ 1399/04/07 و باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده 1398/06/24 و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، مورخ 1399/04/19
موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
❇️سرمایه فعلی: 6,000,000 میلیون ریال
❇️#درصد_افزایش_سرمایه: %50
❇️مبلغ افزایش سرمایه: 3,000,000 میلیون ریال
❇️محل تأمین افزایش سرمایه:
🔹مطالبات و اوردۀ نقدی: 3,000,000 میلیون ریال (%50)
▪زمانبندی ثبت افزایش سرمایه:
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/10/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
🔗لیست کامل افزایش سرمایه
1399/04/19 22:26:45
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 24380گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (22:58   1399/4/20)

#برکت

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (#حسابرسی_شده)
▪️گروه دارویی برکت در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 339 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده %41 کاهش یافته است.
▪️«برکت» با سرمایه ثبت شده 3,400,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 1,963,523 میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %431 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %295 درآمد سود سهام و رشد %281 جمع درآمدهای عملیاتی بوده است.
1399/04/20 17:31:00
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 24379گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (22:57   1399/4/20)

برنامه وزارت اقتصاد براي بورس
/ هفته‌ای ۲ بار عرضه اولیه خواهیم داشت
یک مقام ارشد وزارت اقتصاد:
🔹بورس در روزهای گذشته رشد داشته و خودش را تصحیح می‌کند.
🔹سعی شده تا عرضه اولیه هر هفته وجود داشته باشد و قرار است، به ۲ عرضه اولیه در هفته برسیم.
🔹برنامه مفصلی برای بازار بورس داریم تا روند منطقی به خود بگیرد.
🔹افزایش عرضه اولیه‌ها، سهام شناور، فروش اوراق و صندوق پروژه بخشی از برنامه‌های بورسی در روزهای آینده است.
متن از کانال بتا سهم

کد متن: 24378گروه: تالار شیشه ای بورس تهران


...
54
...

ثبت متن در تالار گفتگو

انتخاب موضوع

تیتر

متن

کد امنیتی

 

 

803