فارس ادز

جستجو در تالار گفتگو

متن
کاربر

روز

ماه

سال

مرتب سازی بر اساس

   
تالار گفتمان فارس ادز، مکان مناسبی است تا شما اعضای سایت بتوانید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهید و موجب ارتقای سطح دانش و کسب و کار اینترنتی خود شوید.
تعداد متنها: 14184
...
8
...

فرزاد کاظم خواه  (23:07   1400/6/15)

#سمازن

اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/03/31 (#حسابرسی_شده) (شرکت حمل ونقل جاده ای بین شهری کالای مازند ترابر نکا) شرکت سیمان مازندران

▪️ شرکت سیمان مازندران در دوره 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 به ازای هر سهم 38,332,857 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 440% افزایش داشته است.

▪️ «سمازن» با سرمایه ثبت شده 70 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1400/09/30 مبلغ 26,833 میلیون ریال سود محقق کرده است.
1400-06-15 20:10:52 (787708)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27585گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (23:06   1400/6/15)

#وپارس

اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/03/31 (#حسابرسی_شده) (شرکت پارس فولاد سبزوار) شرکت بانک پارسیان

▪️ شرکت بانک پارسیان در دوره 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 به ازای هر سهم 3,433 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 385% افزایش داشته است.

▪️ «وپارس» با سرمایه ثبت شده 4,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1400/09/30 مبلغ 13,733,024 میلیون ریال سود محقق کرده است.
1400-06-15 20:11:57 (787344)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27584گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (23:05   1400/6/15)

#وغدير

اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/12/30 (#حسابرسی_شده) (شرکت مجتمع صنایع الومینیوم جنوب) شرکت سرمایه گذاری غدیر
▪️ شرکت سرمایه گذاری غدیر در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 ضمن ثبت افزایش سرمایه 61% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 354 ریال سود محقق کرده است.
▪️ «وغدیر» با سرمایه ثبت شده 10,600,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,755,328 میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6,711% رشد داشته است.
❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
1400-06-15 20:12:33 (787068)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27583گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (23:47   1400/6/14)

#شصفها

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/05/31
▪️ شرکت پتروشیمی اصفهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 2,106,100 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 238% افزایش داشته است.
▪️«شصفها» با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 11,472,877 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 168% رشد داشته است.
1400-06-14 18:09:59 (788667)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27581گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (23:46   1400/6/14)

#دانا

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت بیمه دانا
🔹 سرمایه فعلی: 4,000,000,000,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 386%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 15,457,022,000,000 میلیون ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي
🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1400/04/28
▫️دلایل اصلاح:با توجه به کاهش مبلغ کارشناسي يکي از املاک در گزارش توجيهي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت ، مبلغ افزايش سرمايه تغيير يافته است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
1400-06-14 17:39:47 (789469)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27580گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:35   1400/6/14)

#کمرجان

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار
🔹 سرمایه فعلی: 70,000,000,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 971%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 680,000,000,000 میلیون ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه: آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي و چلوگيري از خروج وجه نقد
🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1400/06/10
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
1400-06-14 12:49:48 (789154)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27579گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:33   1400/6/14)

#بپاس

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد
🔹 سرمایه فعلی: 20,412,000,000,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 200%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 40,824,000,000,000 میلیون ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته ،سایر اندوخته ها
🔹 موضوع افزایش سرمایه: حفظ نسبت توانگري مطلوب و رعايت ضوابط قبولي اتکائي موسسات بيمه مستقيم و انتقال سود حاصل از تسعير ارز به حساب سرمايه
🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1400/06/14
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
1400-06-14 14:34:47 (789322)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27578گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:33   1400/6/14)

#کفرا

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت فرآورده های نسوز ایران
🔹 سرمایه فعلی: 800,000,000,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 150%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 1,200,000,000,000 میلیون ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه: آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
🔹 موضوع افزایش سرمایه: اجرا و عملياتي کردن طرح احداث کارخانه آهک هيدراته و آهک دولوميتي درشهرستان نهاوندو همچنين طرح توسعه فرآوري مواد اوليه صنعت نسوزدر جمبزه جهت توليد انواع محصولات نسوز
🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1400/06/13
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
1400-06-14 15:09:49 (789363)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27577گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:33   1400/6/14)

#ونيکي

اطلاعات و #صورت‌ها_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/03/31 (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

▪️ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 به ازای هر سهم 577 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52% افزایش داشته است.

▪️ «ونیکی» با سرمایه ثبت شده 17,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1400/09/30 مبلغ 10,089,551 میلیون ریال سود محقق کرده است.
1400-06-14 15:59:59 (786438)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27576گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:32   1400/6/14)

??اخبار کوتاه از بازار مالي

📆 یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
✅ چهار شرکت ذغالسنگ نگین طبس، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان و کارخانجات مخابراتی ایران به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه ۳۲۴،۲۰۰، 18 و 80 درصدی خبر دادند.
✅ رئیس سازمان بورس با اعلام اینکه هیچ ارتباطی به روندهای نزولی و صعودی شاخص ندارد و عکس یادگاری هم نمی گیرد، تمرکز شاغلین به بازار سهام و در ساعات کاری را غیرقابل قبول دانست .
✅ وزیر کشاورزی با انتقاد از قیمت گذاری دستوری محصولات کشاورزی گفت: برای تنظیم بازار، باید نوسانات بازار و سود تولیدکننده مدنظر قرار گیرد.
✅ بورس کالا از پذیرش گندله سنگ آهن و آهن اسفنجی چهار شرکت بورسی و غیر بورسی در بازار اصلی خبر داد.
🌐 rahavard365.com
متن‌ از کانال ره آورد 365

کد متن: 27575گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:19   1400/6/10)

??اخبار کوتاه از بازار مالي

📆 چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
✅ رئیس سازمان بورس با اعلام نخستین حضور وزیر جدید اقتصاد در شورای عالی از مصوبه جدید برای بازار گردانی اجباری سهام شرکت هایی خبر داد که توسط دولت عرضه اولیه می شود.
✅ شرکت انتقال داده های آسیاتک بعد از حدود ۵ سال از انصراف و لغو پذیرش ، با همان سرمایه ، نماد و بازار در بورس درج و آماده عرضه اولیه ۱۵ درصدی سهام شد.
✅ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران از گرانی ۶۰ درصدی رب گوجه فرنگی خبر داد که ناشی از عدم برداشت محصول به اندازه کافی و تصمیم غلط در صادرات است .
✅ با ابلاغ وزارت صنعت هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع و شرکت های سیمانی که در بورس پذیرش نشده اند باید ظرف دو هفته ، پذیرش و اقدام به عرضه محصول کنند.
‏🌐 rahavard365.com
متن‌ از کانال ره آ ورد 365

کد متن: 27574گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:19   1400/6/10)

?? اخبار کوتاه از #ارزهاي_ديجيتال

📆 چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
🟡 شرکت آمریکایی جنسیس دیجیتال که در زمینه استخراج بیت‌کوین فعالیت می‌کند برای خرید ۲۰,۰۰۰ دستگاه ماینر با شرکت چینی کانان به توافق رسید.
🟡 برای اولین بار تعداد کاربران فعال کیف پول محبوب متامسک از مرز ۱۰ میلیون نفر عبور کرده است. گفتنی است این کیف پول به دنبال توسعه ارز دیجیتال خود نیز هست.
🟡 جاستین سان بنیانگذار ترون اعلام کرد که یک توکن NFT مبنتی بر ترون تی‌پانکس که با توجه به ظاهرش جوکر نام گرفته بود را به مبلغ ۱۰,۵ میلیون دلار خریداری کرده است.
🟡 بانک‌های بزرگ چین از جمله بانک ارتباطات و بانک سازندگی این کشور بدنبال پذیرش یوان دیجیتال برای خدمات بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند تا کاربرد این ارز صرفا محدود به خرده‌فروشی‌ها نباشد.
🟡 بر اساس داده‌های کریپتو‌اسلم ارزش کل توکن‌های غیرمثلی فروخته شده کریپتوپانک به ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است و متوسط قیمت هر توکن ۳۵.۱۳ اتریوم بوده است.
rahavard365.com 🌐
متن‌ از کانال ره آورد 365

کد متن: 27573گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:17   1400/6/10)

#وتجارت

اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/03/31 (#حسابرسی_شده) (شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان) شرکت بانک تجارت

▪️ شرکت بانک تجارت در دوره 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 به ازای هر سهم 12,750 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 86% افزایش داشته است.

▪️ «وتجارت» با سرمایه ثبت شده 100,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1400/09/30 مبلغ 1,275,037 میلیون ریال سود محقق کرده است.
1400-06-10 18:10:15 (787696)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27572گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:16   1400/6/10)

#غمارگ

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت مارگارین
🔹 سرمایه فعلی: 840,000,000,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 1033%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 8,675,013,000,000 میلیون ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
🔹 موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمايه اي و اصلاح ساختار مالي و مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه,چگونگي انجام و پرداخت مبلغ آن
🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1400/05/23
▫️دلایل اصلاح:با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه , مبلغ افزايش سرمايه نسبت به گزارش اوليه پيشنهاد هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه اصلاح گرديد.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
1400-06-10 19:15:27 (788412)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27571گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:16   1400/6/10)

#دعبيد

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (#حسابرسی_شده) (شرکت افق تدبیر سلامت) شرکت داروسازی دکتر عبیدی

▪️ شرکت داروسازی دکتر عبیدی در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم 29,783 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16,175% افزایش داشته است.

▪️ «دعبید» با سرمایه ثبت شده 1,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 29,783 میلیون ریال سود محقق کرده است.
1400-06-10 19:15:36 (785086)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27570گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:15   1400/6/10)

#ختراک

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران
🔹 سرمایه فعلی: 913,000,000,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 100%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 913,000,000,000 میلیون ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي
🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1400/06/10
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
1400-06-10 19:19:53 (788491)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 27569گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:14   1400/6/10)

#سهم رايتل
سهام رایتل تا پایان سال جاری در بورس عرضه خواهد شد
معاون امور هلدینگ‌های شستا گفت: «رایتل»، به عنوان هلدینگ ارتباطات شستا، یکی از سه اپراتور بزرگ تلفن‌ همراه به‌شمار می‌رود و #شستا به عنوان سهامدار 100 درصدی رایتل، در نظر دارد با عرضه شرکتها در بورس گامی در راستای افزایش شفافیت شرکتها و بهبود جریان نقدینگی آنها بردارد.
سعید کاردار افزود: با عقد قرارداد با یک شرکت کارگزارى، فرآیند بورسى شدن رایتل در حال انجام است...TsePress
متن‌ از کانال بتا سهم

کد متن: 27568گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:36   1400/6/9)

#قثابت

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 5508 ریال
▫️ 5479 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 4270 ریال
▫️ 4130 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1400/6/9
@netsahm_bot
متن‌ از کانال نت سهم

کد متن: 27567گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:35   1400/6/9)

#قثابت

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 5508 ریال
▫️ 5479 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 4270 ریال
▫️ 4130 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1400/6/9
@netsahm_bot
متن‌ از کانال نت سهم

کد متن: 27566گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:34   1400/6/9)

#وبانک

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 11443 ریال
▫️ 10833 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 7883 ریال
▫️ 8832 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1400/6/9
@netsahm_b
متن‌ از کانال نت سهم

کد متن: 27565گروه: تالار شیشه ای بورس تهران


...
8
...

ثبت متن در تالار گفتگو

انتخاب موضوع

تیتر

متن

کد امنیتی

 

 

255