فارس ادز

جستجو در تالار گفتگو

متن
کاربر

روز

ماه

سال

مرتب سازی بر اساس

   
تالار گفتمان فارس ادز، مکان مناسبی است تا شما اعضای سایت بتوانید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهید و موجب ارتقای سطح دانش و کسب و کار اینترنتی خود شوید.
تعداد متنها: 3655
...
9
...

مرضيه طالمي  (16:30   1398/3/7)

خپويش
# در فروردین کار خود را با فروش 198 میلیارد ریالی اغاز کرده بود در اردیبهشت این عدد 518 میلیارد ریال شده و فروش خوبی زد و 716 میلیارد ریال جمعا فروش داشته است مدت مشابه نیز این عدد 709 میلیارد ریال بوده
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13856گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (16:29   1398/3/7)

غالبر
# از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 12/9/6/3 ماهه منتهی به 1397/12/29 ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. ضمناً باتوجه به گزارشات ماهيانه فروش و صادرات شرکت و رشد آن به نسبت مدت مشابه سال قبل و همچنين پيش-بيني سود مناسب شرکت لبنيات کالبر و شرکتهاي تابعه از جانب سهامدران و از طرف ديگر به دليل افزايش نرخ ارز و ارزش جايگزيني دارايي¬¬هاي شرکت نوسان قيمت در روزهاي اخير طبيعي مي¬باشد. بديهي است در صورت وقوع هرگونه رويداد با اهميت مراتب مطابق ماده 13 دستوراللعمل اجراي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس افشاء مي¬شود.
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13855گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (16:29   1398/3/7)

شپاس
# در اردیبهشت با فروش بسیار خوب 4254 میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۳۱,۰۹۷,۲۲۸ بوده است. در فروردین 2989 میلیارد ریال شد نرخ فروش نیز به ۲۹,۰۳۵,۵۳۹ ریال بوده و جمعا 2 ماهه 7244 میلیارد ریال فروش داشته است این عدد در مدت مشابه 3615 میلیارد ریال بوده است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13854گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:49   1398/3/3)

غشاذر
# در فروردین 98 با 189 میلیارد ریال فروش مواجه بود در اردیبهشت با فروش خوب 224 میلیارد ریالی مواجه شده جمع فروش دو ماهه 414 میلیارد ریال است . در مدت مشابه این عدد 246 میلیارد ریال است . و رشد خوبی داشته . نرخ فروش شیر 27,495 ریال است
متن از کانال بتاسهم .

کد متن: 13853گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:48   1398/3/3)

دزهراوي
# را هنوز باید منتظر بود که به روزهای خوش خود بازگردد ... در فروردین 98 با فروش 200 میلیارد ریالی مواجه بود در اردیبهشت این عدد با رشد 270 میلیارد ریال شده است و رشد خوبی داشته است سهم در جمع 2 ماهه 470 میلیارد ریال فروش زد در مدت مشابه این عدد 187 میلیارد ریال بوده و کم کم در حال پیشرفت است سهم را باید زیر نظر گرفت
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13852گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:48   1398/3/3)

سصوفي
# در فروردین 140 میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت این عدد به 241 میلیارد ریال رسیده و جمع فروش به 381 میلیارد ریال رسیده در مدت مشابه این عدد 273 میلیارد ریال بوده و رشد خوبی داشته است .
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13851گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:47   1398/3/3)

کرازي
# توضیح داده است با توجه به در جريان بودن ادغام شرکت‌هاي شيشه دارويي رازي و شيشه بسته‌بندي تاکستان مبلغ فروش شرکت توليدي شيشه بسته‌بندي تاکستان طي ارديبهشت ماه 1398 بالغ بر 69.472 ميليون ريال مي‌باشد.
کرازی در فروردین به فروش 65 میلیارد ریالی رسیده نرخ فروش دارویی ۴۲,۴۱۹,۸۹۰ و غیر دارویی ۴۲,۲۳۱,۹۳۳ریال بوده است . در اردیبهشت با فروش نسبتا خوب 125 میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش دارویی ۴۹,۳۰۰,۷۳۱ و غیر دارویی ۳۶,۷۲۷,۰۴۰ ریال بوده . جمع فروش 2 ماهه 191 میلیارد ریال است و در مدت مشابه این عدد 44 میلیارد ریال است و پیشرفت بسیار خوبی را داشته است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13850گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:47   1398/3/3)

قهگمت
# در اردیبهشت 78 میلیارد ریال فروش زده است و شرایط خوبی را داشت. در فروردین با فروش 63 میلیارد ریالی مواجه بود در اسفند با فروش 40 میلیارد ریالی مواجه شد در بهمن با فروش 412 میلیارد ریالی مواجه بود . دی ماه هم365 میلیارد ریال فروش داشته است. در مهربا فروش 244 میلیارد ریالی همراه بود در آبان 225 میلیارد ریال فروش زده و در آذر با یک فروش بسیار خوب 455 میلیارد ریال فروش زده و جمع فروش8ماهه 1895 میلیارد ریال است و به نظر عدد بسیار خوبی است.سهم3 هزار تن موجودی دارد .
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13849گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:47   1398/3/3)

کاذر
# در فروردین در یک ماه نیمه تعطیل با فروش خوب 150 میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش اجر دولومیتی ۳۲,۸۰۷,۱۷۷ ریال شده است در اردیبهشت 118 میلیارد ریال فروش زده و عدد خوبی بود و نرخ فروش ۳۷,۲۷۲,۴۷۲ ریال بود و رشد کرده است که جمع فروش 2 ماهه 269 میلیارد ریال بوده است در مدت مشابه این عدد 115 میلیارد ریال بود و رشد خوبی را داشته است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13848گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:46   1398/3/3)

شاراک
# دریک گزارش خوب در 12ماهه در تلفیقی 1547 ریال محقق کرده است و در سود اصلی این عدد 1546 ریال بوده است . شاراک در 9 ماهه 1132 ریال محقق کرده که به نظر کمی در بهای تمام شده رشد دارد . سهم 6 ماهه 795 و در 3 ماهه 211 ریال سود محقق کرده است نقش سود غیرعملیاتی پررنگ است ولی نه انقدری که سود عملیاتی نقش دارد سهم در 3 ماهه اول 9518 میلیارد ریال فروش ، 1635 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1699 میلیارد ریال سود خالص . در 6 ماهه 22013 میلیارد ریال فروش ، 6603 میلیارد ریال سود عملیاتی و 6389 میلیارد ریال سود خالص دارد . در 9 ماهه فروش 36434 و سود عملیاتی 9120 و سود خالص 9131 میلیارد ریال بوده است در 12 ماهه 53001 میلیارد ریال فروش سود عملیاتی با یک رشد خاص 12185 میلیارد ریال و سود خالص 12468 میلیارد ریال بوده است . . عملکرد 3 ماهه چهارم در سود عملیاتی خوب بوده گزارش خوبی است برای سهم و تقسیم سود آن برای #وبانک خبرخوبی است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13847گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:46   1398/3/3)

تکمبا
# در فروردین از موجودی و تولید قبلی فروش داشته و 83 میلیارد ریال فروخته است در اردیبهشت نیز با بهبود تولید و رشد نرخ به فروش 106 میلیارد ریالی رسیده و 2 ماهه 189 میلیارد ریال فروش زده است سهم در متوسط سال قبل 80 میلیارد ریال بوده در مدت مشابه سال قبل 110 میلیارد ریال فروش زده بود
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13846گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:45   1398/3/3)

کپارس
# در اردیبهشت بافروش خوب 121 میلیارد ریالی به روال برگشت فروش سهم در فروردین به 40میلیارد ریال رسیده است و 2 ماهه 162 میلیارد ریال فروش داشت در مدت مشابه این عدد 76میلیارد ریال بوده است .
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 13845گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:45   1398/3/3)

چفيبر
بروزرسانی
چفیبر در محدوده کف کانال بررسی شد و با تقاضای بازار روند صعودی جدیدی را شروع کرد📊💎
کف کانال در محدوده ۱۸۰ تومان است و با رعایت حد ضرر فعلا توصیه به‌نگهداری میشه🎁
متن از کانال اسمارت بورس; تپش سبز قیمت سهام 💎
@smart_investor 📈📊

کد متن: 13844گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (18:43   1398/3/3)

سمگا
# بروزرسانی
سمگا هنوز محدوده اصلاحی خودشو حفظ کرده و فعلا بین کف و سقف این محدوده در حال نوسانه📈
کف محدوده 460 تومان و سقف آن 600 تومان است📈📉
با عبور از آن روند صعودی هموارتر خواهد شد 💎🎁
اسمارت بورس; تپش سبز قیمت سهام 💎
متن از @smart_investor 📈📊

کد متن: 13843گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (18:43   1398/3/3)

#خزر
( نمای هفتگی )
فنرسازی زر
روند میان مدتی صعودی 📈
خروج از محدوده تراکمی و انتظار حرکت بسمت اهداف بالا 🚀
سهم با افزایش تقاضا توانسته از محدوده 170 عبور نماید 💪🏼✔️💥
از نظر تکنیکالی سهم مستعد رشد میان مدتی تا اهداف 280 و 340 می باشد🎯
محدوده حمایتی سهم 170 تا 150 🍃
متن از اسمارت بورس; تپش سبز قیمت سهام 📊

http://yon.ir/nNGVt 🔥✨

کد متن: 13842گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (18:42   1398/3/3)

حفارس
#
تا زمانی که کف ۲۰۰ تومانی را حفظ کرده،می توان فرض کرد که موج ۵ به پایان نرسیده و با این گزارش خوب می تواند اهداف بالاتری ببیند،هدف اولیه ۳۴۰ تومان و هدف بعدی ۴۵۰ تومان می باشد🎯🎯
🔵متن از اسمارت بورس؛تپش سبز قیمت سهام
http://yon.ir/nNGVt⚡️✅

کد متن: 13841گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (18:42   1398/3/3)

سمايه
# داخل یک کانال نزولی در حرکته که در حرکت اخیر قبل از رسیدن به کف کانال فاز صعودی جدیدی را شروع کرد که میتونه نشانه اس از شروع روند جدید باشه📈☄️
فعلا مدتیه در فاز اصلاحیه و برای جلوگیری از ادامه ریزش نباید حمایت 90 تومان را از دست دهد🎁💎
باید شرایط بنیادی نامناسب سهم را هم درنظر گرفت
اسمارت بورس; تپش سبز قیمت سهام 💎
@متن از کانال smart_investor 📈📊

کد متن: 13840گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (18:41   1398/3/3)

وبملت
# بروزرسانی
بانک ملت طبق تحلیل پیش رفت و با رسیدن به سقف کانال با واکنش بازار همراه و وارد فاز ریزشی شد📉
فعلا بالای ناحیه حمایتی سقف قبلی و زیر سقف کانال در حال درجا زدنه و منتظر یک موقعیت برای شکست کانال است🎈
295 ناحیه حمایتیه سهمه که برای جلوگیری از ادامه ریزش نباید این حمایت را از دست دهد🎁
اسمارت بورس; تپش سبز قیمت سهام 💎
@متن از کانال smart_investor 📈📊

کد متن: 13839گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (18:41   1398/3/3)

غپينو
#
نمودار غپینو یک نمونه جالب آموزشی برای افرادی است که در کف قیمتی در حال فروش سهم بودند،📉📈
کف کانال سهم برای خرید معرفی شد،بعضأ حوالی کف کانال صف فروش هم از این سهم دیده شد😊 😳ولی خیلی سریع به هدف مورد نظر ما در ۴۴۰ تومان رسید🎯
با توجه به گزارش دوازده ماهه در میان مدت باز هم این سهم قابلیت رشد خواهد داشت،اگرچه در کوتاه مدت در محدوده ی 520 تومان مقاومت دارد و ممکن است اصلاحی موقت داشته باشد ولی در میان مدت هدف 670 تومانی برای این سهم دور از انتظار نخواهد بود✈️✈️
🔵متن از اسمارت بورس؛تپش سبز قیمت سهام
http://yon.ir/nNGVt⚡️✅

کد متن: 13838گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (18:40   1398/3/3)

سامان
# در مسیر رشد
بانک سامان
در تحلیل های قبلی سهم را در محدوده 117 پیشنهاد دادیم 😎✌🏻
سهم با رشدی که داشت توانست تارگت مورد نظر ما رو در 185 تاچ نماید 🎯
با اصلاحی که داشته به محدوده خط روند حمایتی صعودی خودش در محدوده 155 تا 150 نزدیک شده که از ریسک کمی جهت ورود برخوردار است 🍃✔️
اهداف به ترتیب 175 ، 195 و 220 🚀⚡️
حد ضرر 140 ⛔️
متن از اسمارت بورس; تپش سبز قیمت سهام 📊

http://yon.ir/nNGVt 🔥✨

کد متن: 13837گروه: تالار شیشه ای بورس تهران


...
9
...

ثبت متن در تالار گفتگو

انتخاب موضوع

تیتر

متن

کد امنیتی

 

 

141