فارس ادز

جستجو در تالار گفتگو

متن
کاربر

روز

ماه

سال

مرتب سازی بر اساس

   
تالار گفتمان فارس ادز، مکان مناسبی است تا شما اعضای سایت بتوانید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهید و موجب ارتقای سطح دانش و کسب و کار اینترنتی خود شوید.
تعداد متنها: 12651
...
9
...

فرزاد کاظم خواه  (17:41   1399/10/8)

#فارس

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 13466 ریال
▫️ 12896 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 12326 ریال
▫️ 12133 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/10/8
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 26019گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:41   1399/10/8)

#کساوه

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 117820 ریال
▫️ 121785 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 88950 ریال
▫️ 86050 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/10/8
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 26018گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:36   1399/10/8)

#فخوز

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 17750 ریال
▫️ 16860 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 13166 ریال
▫️ 15620 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/10/8
@netsahm_b
متن از کانال نت سهم

کد متن: 26016گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:32   1399/10/8)

#وصنا

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1399/09/09
🔹 سرمایه فعلی: 1,800,000,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 50%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 900,000 ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه:
- سود انباشته : 900,000 میلیون ریال
1399-10-08 14:34:48 (707226)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 26015گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:32   1399/10/8)

#شپديس

❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی پردیس #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/06/31
🔹 تاریخ جلسه: 1398/09/28 ساعت 09:00
🔹 سرمایه ثبت شده: 6,000,000 میلیون ریال
🔹 سود خالص هر سهم: 3918
🔹 سود نقدی هر سهم: 2080
🔹 سود انباشته پایان دوره: 26,869,425 میلیون ریال
1399-10-08 14:59:49 (707325)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 26014گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:31   1399/10/8)

#سپرده

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
🔹 سرمایه فعلی: 1,500,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 133%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 2,000,000 میلیون ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته ،سایر اندوخته ها
🔹 موضوع افزایش سرمایه: رعايت کفايت سرمايه
🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/10/08
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
1399-10-08 15:19:48 (707106)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 26013گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:30   1399/10/8)

#وپاسار

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30
▪ بانک پاسارگاد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 از محل سود تسهیلات خود 18,413,016 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 13,450,444 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.
بانک در این ماه تراز مثبت %37 را ثبت نموده است
▪ وپاسار با سرمایه ثبت شده 65,520,000 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود تسهیلات مبلغ 146,335,084 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 112,008,444 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.
بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %31 را ثبت نموده است
1399-10-08 17:03:16 (705826)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 26012گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:29   1399/10/8)

#وارس

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری ارس صبا
🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1399/09/19
🔹 سرمایه فعلی: 100,000,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 400%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 400,000 ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه:
- سود انباشته : 400,000 میلیون ریال
1399-10-08 17:14:49 (706723)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 26011گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:41   1399/10/7)

#شرانل

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 36093 ریال
▫️ 34603 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 27491 ریال
▫️ 32566 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/10/7
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 26010گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:39   1399/10/7)

#کبافق

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 65332 ریال
▫️ 70656 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 55750 ریال
▫️ 52662 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/10/7
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 26009گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:39   1399/10/7)

#کشرق

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 83061 ریال
▫️ 95506 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 74810 ریال
▫️ 72930 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/10/7
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 26008گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:38   1399/10/7)

#وسينا

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 12873 ریال
▫️ 12053 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 8916 ریال
▫️ 10166 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/10/7
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 26007گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:37   1399/10/7)

#کچاد

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 22043 ریال
▫️ 20993 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 19943 ریال
▫️ 19496 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/10/7
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 26006گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:32   1399/10/7)

#خپارس
آره
#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30
▪️ شرکت پارس خودرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 3,296,740 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 743% افزایش داشته است.
▪️«خپارس» با سرمایه ثبت شده 22,720,279 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 19,980,439 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 351% رشد داشته است.
1399-10-07 17:25:05 (706961)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 26005گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:31   1399/10/7)

??اخبار کوتاه از بازار مالي

📆 یکشنبه ۰۷ دی ۹۹
✅ هلدینگ بورسی برکت با اعلام آخرین وضعیت واکسن ایرانی و تولید انبوه در تابستان سال آینده و همچنین فروش اراضی در شهرک دارویی توضیح داد و آماده بازگشت شد .
✅ ذوب آهن با ارائه آمار تولید و فروش ۹ ماهه سال مالی جاری، ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان درآمد محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۷۳ درصدی روبرو شده است.
✅ تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: تنها حلقه مفقوده فولاد مبارکه بحث تامین کنسانتره بوده که راه‌اندازی کارخانه کنسانتره سنگان این حلقه مفقوده را کامل کرد.
✅ وزیر صنعت گفت : فقط کالاهای دارای امتیاز یارانه ، قیمت گذاری اجباری می‌ شوند و تولیدکنندگان برپایه هزینه تمام شده، محصولات را قیمت گذاری می‌کنند .
🌐 rahavard365.com
متن از کانال ره آورد 365

کد متن: 26004گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:30   1399/10/7)

?? #خبر_روز

📆 یکشنبه - ۰۷ دی ۱۳۹۹
♦️"مهمترین اتفاقات امروز بورس"
🔹 در جریان معاملات امروز سه نماد #شستا ، #تاپیکو و #نوری بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند ولی با این وجود با توجه به معاملات منفی نمادهایی چون #خودرو ، #وپارس و #رمپنا ، نتوانستند مانع از افت شاخص کل شوند. شستا امروز پس از مدتها وارد محدوده مثبت شد و در نهایت با صف خرید به کار خود پایان داد.
🔹 یکی دیگر از اتفاقات مهم امروز، عملکرد نسبتا خوب گروه #پالایشی بود که با مثبت شدن در دقایق پایانی امیدها را برای مثبت شدن صندوق پالایشی یکم در روزهای آینده بیشتر کرد. و سه گروه خودرویی، مواد شیمیایی و دارویی نیز امروز بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
🌐 rahavard365.com
متن از کانال ره آورد 365

کد متن: 26003گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:27   1399/10/7)

#کساوه

درشهریور 471 میلیارد ریال و مهر 583 میلیارد ریال و ابان هم 570 میلیارد ریال فروش زد و اذر این عدد 550 میلیارد ریال بوده و 3 ماه اخیر خوبی داشت
مجموع 9 ماهه به فروش 3926 میلیارد ریالی رسید است که مدت مشابه این عدد 1945 میلیارد ریال بود
متن از کانال بتا سهم

کد متن: 26002گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:26   1399/10/7)

#ونوين
باردیگر تراز ونوین در اذر مثبت بود
ونوین در آذرماه ۹۹۴۷ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی , 7893 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
تراز عملیاتی بانک تا پایان اذر ماه ۹۵۷۳ میلیارد ریال مثبت است . تا 6 ماهه تراز ونوین 2833 میلیارد ریال مثبت بود و تراز 3 ماهه ونوین 515 میلیارد ریال بود
متن از کانال بتا سهم

کد متن: 26001گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:42   1399/10/6)

#فولاد

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 15403 ریال
▫️ 14623 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 11325 ریال
▫️ 13536 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/10/6
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25990گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:40   1399/10/6)

#فملي

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 17266 ریال
▫️ 16366 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 12341 ریال
▫️ 13570 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/10/6
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25989گروه: تالار شیشه ای بورس تهران


...
9
...

ثبت متن در تالار گفتگو

انتخاب موضوع

تیتر

متن

کد امنیتی

 

 

1239