فارس ادز

جستجو در تالار گفتگو

متن
کاربر

روز

ماه

سال

مرتب سازی بر اساس

   
تالار گفتمان فارس ادز، مکان مناسبی است تا شما اعضای سایت بتوانید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهید و موجب ارتقای سطح دانش و کسب و کار اینترنتی خود شوید.
تعداد متنها: 12167
...
10
...

فرزاد کاظم خواه  (17:12   1399/8/8)

#آسيا

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 34066 ریال
▫️ 31516 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 19225 ریال
▫️ 21370 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/8/8
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25494گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:12   1399/8/8)

#بترانس

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 39713 ریال
▫️ 38003 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 23841 ریال
▫️ 28182 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/8/8
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25493گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:10   1399/8/8)

#کدما

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 209756 ریال
▫️ 230425 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 164400 ریال
▫️ 171745 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/8/8
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25492گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:09   1399/8/8)

#خزر

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 11820 ریال
▫️ 12765 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 8550 ریال
▫️ 8020 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/8/8
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25491گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:09   1399/8/8)

#ساوه
ساوه سیمانی تازه وارد بازار در 4 ماهه قبل 2114 میلیارد ریال
در مرداد 588 میلیارد ریال
شهریور 514 میلیارد ریال
و مهر 540 میلیارد ریال فروش داشته
7 ماهه 3757 میلیارد ریال رسیده که رشد خوبی نسبت به مدت مشابه دارد که عدد سال قبل 2156 میلیاردریال بود
متن‌ از کانال بتا سهم

کد متن: 25490گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:06   1399/8/8)

#شنفت

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت نفت پارس
🔹 سرمایه فعلی: 2,500,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 100%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 2,500,000 میلیون ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي و جبران مخارج سرمايه گذاري هاي قبلي و اجراي پروژه هاي جديد
🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/08/07
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
1399-08-08 12:44:46 (687832)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25489گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:05   1399/8/8)

#خپارس

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30
▪️ شرکت پارس خودرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 2,840,674 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 536% افزایش داشته است.
▪️«خپارس» با سرمایه ثبت شده 22,720,279 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 14,517,532 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 307% رشد داشته است.
1399-08-08 14:24:51 (687838)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25488گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:04   1399/8/8)

#خوساز

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30
▪️ شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 505,848 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 214% افزایش داشته است.
▪️«خوساز» با سرمایه ثبت شده 1,119,876 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,465,097 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 156% رشد داشته است.
1399-08-08 14:59:51 (687633)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25487گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:04   1399/8/8)

#سپاها
اره
#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت سیمان سپاهان
▪️ شرکت سیمان سپاهان در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 338 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 191% افزایش داشته است
▪️ «سپاها» با سرمایه ثبت شده 2,450,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 مبلغ 827,859 میلیون ریال سود محقق کرده است.
1399-08-08 16:05:17 (687362)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25486گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:49   1399/8/7)

#ثاخت

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30
▪ شرکت بین المللی توسعه ساختمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 از محل واگذاری پروژه های خود 54,845 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 352% افزایش داشته است
▪ ثاخت با سرمایه ثبت شده 6,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 1 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ 54,845 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 352% رشد داشته است
1399-08-07 16:24:48 (687668)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25485گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:49   1399/8/7)

#بکاب

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30
▪️ شرکت صنایع جوشکاب یزد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 29,181 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 180% افزایش داشته است.
▪️«بکاب» با سرمایه ثبت شده 24,100 میلیون ریال طی عملکرد 1 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 29,181 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 180% رشد داشته است.
1399-08-07 16:40:02 (687683)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25484گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:48   1399/8/7)

#شسپا

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30
▪️ شرکت نفت سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 7,320,115 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 139% افزایش داشته است.
▪️«شسپا» با سرمایه ثبت شده 6,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 31,720,697 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% رشد داشته است.
1399-08-07 17:24:51 (686919)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25483گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:47   1399/8/7)

#شپارس

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30
▪️ شرکت بین المللی محصولات پارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 543,814 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 119% افزایش داشته است.
▪️«شپارس» با سرمایه ثبت شده 515,000 میلیون ریال طی عملکرد 1 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 543,814 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 119% رشد داشته است.
1399-08-07 18:00:01 (687681)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25482گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:47   1399/8/7)

#وبشهر

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت توسعه صنایع بهشهر
🔹 سرمایه فعلی: 8,250,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 33%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 2,750,000 میلیون ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
🔹 موضوع افزایش سرمایه: تأمين مالي سرمايه گذاريهاي انجام شده
🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/08/07
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
1399-08-07 18:34:46 (687699)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25481گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:46   1399/8/7)

#ميهن

❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه میهن #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/12/29
🔹 تاریخ جلسه: 1399/07/30 ساعت 15:00
🔹 سرمایه ثبت شده: 1,500,000 میلیون ریال
🔹 زیان خالص هر سهم: 166
🔹 سود نقدی هر سهم: 0
🔹 زیان انباشته پایان دوره: 1,000,377 میلیون ریال
1399-08-07 18:44:47 (687548)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25480گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:45   1399/8/7)

#ونيکي

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
🔹 زمان برگزاری: ساعت 14:00 مورخ 1399/08/05
🔹 سرمایه فعلی: 7,000,000,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 150%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 10,500,000 ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه:
- سود انباشته : 10,500,000 میلیون ریال
1399-08-07 20:06:52 (687652)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25479گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:41   1399/8/7)

#پاسا
پاسا تیر با فروش خوب 616 میلیارد ریالی و مرداد 756 میلیارد ریال و شهریور با فروش 803 میلیارد ریالی و مهر 551 میلیارد ریال جالب بوده است و مجموع فروش7 ماهه 3869 میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل 1994 میلیادر ریال بوده است
نرخ تقریبا نسبت به فروردین 2 برابر شده و به ۴۹۴,۷۵۸ ریال رسیده است
متن‌ از کانال بتا سهم

کد متن: 25478گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:40   1399/8/7)

#خاهن
خاهن مرد آهنی قطعه سازی ها روند جالبی را داشته است و 3 ماهه اول 1319 میلیارد ریال فروش داشته است .
تیر 1000 میلیارد ریالی بود و رشد خوبی داشته ومرداد 900 میلیارد ریال شده و شهریور 907 میلیارد ریال بوده و مهر 1200 میلیارد ریال به فروش7 ماهه 5328 میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه سال قبل 1131 میلیارد ریال بوده و رشد خوبی را ثبت کرده
متن‌ از کانال بتا سهم

کد متن: 25477گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:38   1399/8/7)

??اخبار کوتاه از بازار مالي

📆 چهارشنبه ۷ آبان ۹۹
✅ با ارسال نامه رییس شورای رقابت به وزیر صنعت ، افزایش قیمت محصولات خودرو برای سه ماه پاییز قطعی و ایران خودرو و ساپیا و دیگر خودروسازان مجاز به اعلام نرخ های جدید شدند.
✅ ذوب آهن در عملکرد ۷ ماه سال جاری بالغ بر ۹.۴ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد رشد را تجربه کرده است.
✅ وزارت صنعت برای برگزاری میز تخصصی داخلی سازی برای ۴ صنعت بورسی پتروشیمی، پالایشگاهی، لوازم خانگی و خودرو به ارزش ۲۴۵ میلیون یورو ، اعلام آمادگی کرد.
✅ وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص طی چند روز اخیر گفت: بازار سرمایه فقط براساس شاخص ارزیابی نمی‌شود. پس باید دقت کرده و سهام را ارزان نفروشیم.
🌐 rahavard365.com
Telegram🗣@Rahavard365
Instagram🗣Rahavard365
متن‌ از کانال ره آورد 365

کد متن: 25476گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (15:06   1399/8/6)

#خرينگ

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30
▪️ شرکت رینگ سازی مشهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 740,868 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 202% افزایش داشته است.
▪️«خرینگ» با سرمایه ثبت شده 445,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 4,294,789 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 177% رشد داشته است.
متن‌ از کانال کدال 360

کد متن: 25475گروه: تالار شیشه ای بورس تهران


...
10
...

ثبت متن در تالار گفتگو

انتخاب موضوع

تیتر

متن

کد امنیتی

 

 

168