فارس ادز

جستجو در تالار گفتگو

متن
کاربر

روز

ماه

سال

مرتب سازی بر اساس

   
تالار گفتمان فارس ادز، مکان مناسبی است تا شما اعضای سایت بتوانید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهید و موجب ارتقای سطح دانش و کسب و کار اینترنتی خود شوید.
تعداد متنها: 12157
...
16
...

فرزاد کاظم خواه  (21:21   1399/7/25)

#خزر

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 9293 ریال
▫️ 10545 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 8613 ریال
▫️ 8386 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/25
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25363گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (21:20   1399/7/25)

#شپنا

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 25896 ریال
▫️ 24826 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 17091 ریال
▫️ 20310 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/25
@netsahm_b
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25362گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (21:19   1399/7/25)

#شخارک

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 48040 ریال
▫️ 53245 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 43700 ریال
▫️ 42770 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/25
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25361گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (21:19   1399/7/25)

#غالبر

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 12990 ریال
▫️ 12990 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 10166 ریال
▫️ 11346 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/25
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25360گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (21:18   1399/7/25)

#بفجر

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 41902 ریال
▫️ 42205 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 32366 ریال
▫️ 31493 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/25
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25359گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (21:15   1399/7/25)

#وسپهر

اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
▪️ شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 1,098 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 657% افزایش داشته است
▪️ «وسپهر» با سرمایه ثبت شده 30,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 32,931,767 میلیون ریال سود محقق کرده است.
1399-07-25 14:39:51 (680849)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25358گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (19:28   1399/7/24)

#کسرا

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 24220 ریال
▫️ 26197 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 20660 ریال
▫️ 19525 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/24
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25357گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (19:27   1399/7/24)

#آسيا

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 34910 ریال
▫️ 32200 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 23991 ریال
▫️ 27690 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/24
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25356گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (19:27   1399/7/24)

#دانا

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 8306 ریال
▫️ 7746 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 5825 ریال
▫️ 6813 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/24
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25355گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (19:25   1399/7/24)

#کهرام

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 58280 ریال
▫️ 64866 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 54933 ریال
▫️ 48348 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/24
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25354گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (19:24   1399/7/24)

#کفرا

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 49920 ریال
▫️ 55947 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 41840 ریال
▫️ 39150 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/24
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25353گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (19:24   1399/7/24)

#کساوه

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 52890 ریال
▫️ 52890 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 37083 ریال
▫️ 41250 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/24
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25352گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (19:23   1399/7/24)

#تايرا

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 27590 ریال
▫️ 29658 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 23430 ریال
▫️ 22105 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/24
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25351گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (19:22   1399/7/24)

#لخزر

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 206490 ریال
▫️ 206490 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 170900 ریال
▫️ 190692 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/24
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25350گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (19:22   1399/7/24)

#حفارس

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 5796 ریال
▫️ 5406 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 5016 ریال
▫️ 4793 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/24
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25349گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (19:19   1399/7/24)

#زماهان

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
🔹 سرمایه فعلی: 400,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 250%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 998,073 میلیون ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
🔹 موضوع افزایش سرمایه: تجديد ارزيابي دارائيها(صرفا زمين)
🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/07/23
▫️دلایل اصلاح:در صورت جلسه مورخ 23 مهر ماه 1399 هيات مديره زمين مندرج در ساير دارائيها را اصلاح نموده و در موضوع افزايش سرمايه لحاظ ننموده و مصوبه قبلي به تا ميزان 1،398،073 ميليون ريال تعديل شده است
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
1399-07-24 17:14:48 (682089)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_i
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25348گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:38   1399/7/23)

#وسکاب

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 7743 ریال
▫️ 7423 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 5583 ریال
▫️ 6260 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/23
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25347گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:37   1399/7/23)

#خشرق

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 23066 ریال
▫️ 21336 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 16208 ریال
▫️ 18453 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/23
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25346گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:37   1399/7/23)

#ثفارس

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 9926 ریال
▫️ 9406 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 8886 ریال
▫️ 8673 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/23
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25345گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:36   1399/7/23)

#ثتران

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 7299 ریال
▫️ 7450 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 6477 ریال
▫️ 5553 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/23
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25344گروه: تالار شیشه ای بورس تهران


...
16
...

ثبت متن در تالار گفتگو

انتخاب موضوع

تیتر

متن

کد امنیتی

 

 

74