فارس ادز

جستجو در تالار گفتگو

متن
کاربر

روز

ماه

سال

مرتب سازی بر اساس

   
تالار گفتمان فارس ادز، مکان مناسبی است تا شما اعضای سایت بتوانید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهید و موجب ارتقای سطح دانش و کسب و کار اینترنتی خود شوید.
تعداد متنها: 4649
...
154
...

ياسمن داريوش   (18:33   1397/11/4)

غگل
# در سال مالی قبل میانگین 221 میلیارد ریال فروش داشت در شهریور 271 و حالا در اولین ماه سال مالی خود 240 میلیارد ریال فروش زده است در ابان به فروش 254 میلیارد ریالی رسیده در آذر به فروش 205 مبلیارد ریالی رسیده و در دی ماه نیز 235 میلیاردریال فروخته است و کمی رشد کرده و 933 میلیارد ریال در 4 ماهه فروش داشته است مدت مشابه قبل خیلی رشد نداشته و 827 میلیارد ریال در سال قبل فروش زده بود . گزارش خوبی است و افزایش نرخ را دارد
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11828گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (18:32   1397/11/4)

بشهاب
# و بازهم لامپ ! در دی با فروش 152 میلیارد ریالی مواحه بود و کمی رشد کرد و نرخ فروش ۱۷۱,۸۲۸ ریال است . در اذر این سهم لامپ فروش 140 میلیارد ریال فروش زده است و رشد کرده نرخ فروش ۱۶۳,۷۸۷ ریال است . سهم در آبان 108 میلیارد ریال فروش زده است و نرخ فروش ۱۵۹,۹۱۲ ریال بوده است . در مهر 168 میلیارد ریال فروش زد شهریور با فروش 116 میلیارد ریالی مواجه بود 1156 جمع فروش10 ماهه است در مدت مشابه سال 96 این عدد 1154 میلیارد ریال بوده .
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11827گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (18:32   1397/11/4)

کطبس
# در دی ماه با فروش 46 میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش ۱,۹۷۳,۷۴۱ ریال است . در آذر با فروش 36 میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۲,۰۰۴,۷۰۴ ریال است ابان 32 میلیارد ریال فروش زد نرخ فروش ۱,۹۵۶,۱۵۲ ریال است . در مهر 45 میلیارد ریال درامد داشته است نرخ فروش 1,935,630 ریال بود و جمع 10 ماهه 387 میلیارد ریال فروش داشته است در سال قبل این عدد 324 میلیارد ریال است .
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11826گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (18:31   1397/11/4)

کاما
# آذر تقریبا از نظر مقداری فروش خاصی نداشته و در توضیح اورده -بخشي از فروش سولفور روي به ميزان 29683 ميليون ريال و سولفور سرب 20849 ميليون ريال مربوط به مقادير فروش ماههاي قبل ميباشد که براساس قرارداد با توجه نهايي شدن عيار و نرخ جهاني lme و رطوبت فاکتور نهايي آن صادر گرديده است. 2- بخشي از توليدات کنسانتره سولفور روي جهت تبديل شمش روي از طريق پيمانکار استفاده شده (از ابتداي سال تاکنون مقدار 5752 تن )که مقدار منعکس در ستون توليد محصول شمش روي ناشي از تبديل کنسانتره روي به شمش روي ميباشد. جمع فروش 11 ماهه 1752 میلیارد ریال است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11825گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:29   1397/11/4)

تکمبا
#چی ماه از چند ماه قبل بهتر بود و 51 میلیارد ریال فروش زده است و افزایش نرخ دارد در آذر با فروش 29 میلیارد ریالی مواجه بوده در آبان 46 میلیارد ریال فروش داشته است مهر 43 میلیارد ریال فروش داشته و در شهریور 172 میلیارد ریال فروش در مرداد 116 میلیارد ریال فروش داشته است سهم نیمه اول بهتر است و در جمع فروش10 ماهه 771 میلیارد ریال شده که کمی از فروش سال قبل کمتر است .فروش سال قبل در همین مقطع بهتر بوده 1055 میلیارد ریال بوده است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11824گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:28   1397/11/4)

فلوله
# در دی ماه 194 میلیارد ریال فروش زده و نرخ فروش ۶۹,۳۰۰,۷۶۸ ریال است . اذر ماه با فروش 186 میلیارد ریالی مواجه بوده است و نرخ فروش ۶۸,۲۵۳,۸۶۰ ریال است . آبان با فروش 137 میلیارد ریال مواجه بود در مهر با فروش نسبتا خوب 148 میلیارد ریالی مواجه شد . در شهریور با فروش 109 میلیارد ریالی مواجه بود سهم 400 تن موجودی دارد . جمع فروش 10 ماهه سال 97 مبلغ 1405 میلیارد ریال بوده .ببنید افزایش نرخ تا حدودی داریم در مهر 53,598 و در ابان ۶۵,۸۹۹ ریال شد . در مدت مشابه سال قبل 1527 میلیارد ریال فروش بود
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11823گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:28   1397/11/4)

شنفت
# در دی با فروش نسبتا خوب 1447 میلیارد ریالی مواجه بوده و کم کاری اذر را جبران کرده و در دی از موجودی فروخته و نرخ فروش ۴۴,۵۸۲ ریال است . در آذر با فروش 1146 میلیارد ریال مواجه بود گه از ابان کمتر است . در شنفت در اذر نرخ فروش ۵۷,۵۶۹ ریال است . ابان با فروش 1447 و مهر با فروش 1546 میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش 55,574 ریال است . در شهریور با فروش با 1444 میلیارد ریالی مواجه است و نرخ فروش 54,316 ریال بود سهم 11634 میلیارد ریال10 ماهه فروش داشت . در مدت مشابه سال 96 عدد فروش شنفت 6533 میلیارد ریال بوده و رشد خوبی را نشان میدهد رشد بسیار خوب هر چند بازار ابهام بهای تمام شده این سهم ها را دارد
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11822گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:28   1397/11/4)

سغرب
# در دی ماه با فروش نزدیک به اذر 50 میلیارد ریال فروش زده است نرخ فروش نیز ۱,۲۸۳,۹۲۵ ریال بوده است در آذر 47 و در آبان ماه به فروش 101 میلیارد ریالی رسیده سغرب در مهر با فروش خوب 153 میلیارد ریالی مواجه بود . در شهریور 145 میلیارد ریال فروش زده بود مرداد با فروش خوب 136 میلیارد ریالی مواجه بوده . جمعا 1026 میلیارد ریال فروش داشته این عدد در سال قبل در همین مقطع 675 میلیارد ریال بوده و او هم پیشرفت خوبی را داشته است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11821گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:27   1397/11/4)

تليسه
# گوساله فروش بازار است و شرایط جالبی دارد . سهم در عملکرد ماهانه خطی پیش می رفت تا این که افزایش نرخ گرفت . درمرداد کمی رشد کرده و 66 میلیارد ریال فروش داشته در شهریور با رشد نرخ شیر به فروش 75 میلیارد ریالی رسید و در مهر با رشد نرخ شیر 86 میلیارد ریال فروش زد در ابان این عدد نزدیک 91 میلیارد ریال و در اذر 90 میلیارد ریال شده در دی نیز با فروش 101 میلیارد ریالی مواجه بود و یک گام جلوتر رفت در 10 ماهه سپری شده 781 میلیارد ریال فروش زده این عدد در 10 ماهه سال 96 مبلغ 526 میلیارد ریال بوده نرخ شیر 20000 ریال زده است
متن از کانال بتاسهم .

کد متن: 11820گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:27   1397/11/4)

غفارس
در 9 ماهه با تحقق سود خوب 532 ریالی مواجه بود این در حالی است که در 6 ماهه 333 ریال محقق کرده است سهم در 6 ماهه 96 میلیارد ریال سود عملیاتی و 66 میلیارد ریال سود خالص داشته است . در 3 ماهه وضعیت جذابی نداشت و 118 ریال در 3 ماهه محقق کرده در سود عملیاتی 36 میلیارد ریال 3 ماهه محقق کرده در 9 ماهه سود عملیاتی 156 میلیارد ریال فروش زده است که 60 میلیارد ریال سود عملیاتی در 3ماهه سوم داشته و عدد خوبی است . غفارس گزارش خوبی را زده است .
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11819گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:26   1397/11/4)

غپاذر
# گزارش دی را داده و سهم 277 میلیارد ریال فروش زده درآذر 288 میلیارد ریال فروش زده است آبان به فروش 328 میلیارد ریالی رسیده است . در 10 ماهه 2729 میلیارد ریال فروش داشته است که در مدت مشابه این عدد 2174 میلیارد ریال بوده و به نظر افزایش نرخ خوبی را گرفته و روند فروش نیز مناسب بوده است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11818گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:25   1397/11/4)

دابور
در دی به 224 میلیارد ریال فروش رسیده و از اذر کتر بود در آذر ماه با فروش 240 میلیارد ریالی مواجه بوده . در آبان ماه با درامدنسبتا خوب 252 میلیارد ریالی مواجه بود در مهر 227 میلیارد ریال فروش داشته است . شهریور به فروش 206 میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش 2145 میلیارد ریال بوده است که این عدد در10 ماهه سال 96 مبلغ 1577 میلیارد ریال بوده و نشان میدهد وضعیت سال 97 شرکت بهتر شده است سهم را باید زیر نظر گرفت گزارش هایش را مرور کرد
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11817گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:25   1397/11/4)

غشصفا
# در گزارش 9 ماهه یک گزارش بسیار خوب را رو کرد سهم در دی ماه با فروش 467 میلیارد ریالی مواجه بود .ماه قبل فروش 432 میلیارد ریال فروش اذر ماه بوده است و جمع فروش 10 ماهه 3609 میلیارد ریال است این عدد در مدت مشابه 10ماهه 2116 میلیارد ریال است و گزارش بسیار خوبی را داده است .
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11816گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:24   1397/11/4)

?? شنيده هاي بازار سرمايه

🔹 #شفارا : شنیده شده شفارا بحث افزایش سرمایه 500% از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را در دستور کار قرار داده است و دلیل معاملات سنگین سهم همین عامل می باشد
🔹 #کهمدا : شنیده شده شیشه همدان را تا قیمت 700 قبل عید رشد خواهند داد و طرح توسعه و صادرات شرکت بزودی استارت زده می شود
🔹 #نطرین : از نطرین این روزها خبرهای خوبی می رسد،شنیده شده افزایش سرمایه 250% ترکیبی از اورده و انباشته هیت مدیره در دستور کار خود قرار داده است
🔹 #قشهد : از شهد خوی خبرهای خوب زیادی به گوش می رسد،علاوه بر افزایش سرمایه 100% از انباشته گویا بلوک مدیریت شرکت به قیمت پایه 1800 تومان آگهی خواهد شد.
🔹 #وشهر : سهم نوپای بانکی ها که دو سال متوقف بود خبر می رسد افزایش سرمایه 1200% از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می خواهد عملی کند،و دلیل صف خرید سنگین سهم همین مورد می تواند باشد.
🔹 #شسپا : از شسپا هم خبر می رسد دوباره یک بلوک 2% دیگر از شپنا خریداری کند.
🔴 توجه: شنیده ها را مبنای تصمیم گیری در خرید و فروش قرار ندهید.
متن از کانال smart_investor ✅⚡️

کد متن: 11815گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (21:50   1397/11/3)

#سشرق
در 80 تومان بررسی شد و با شکست مقاومت های خود روند صعودی خود را حفظ کرده😍👌🏻
تثبیت قیمت بالای 108 تومان تاییدی بر ادامه روند صعودی و رسیدن به اهداف بالاتر است که با توجه به حجم معاملات و تقاضای خوب خرید میتوان اهداف بالاتری را برای سهم متصور شد😊💎
@smart_investor 📊📈
متن از کانال اسمارت بورس

کد متن: 11814گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:13   1397/11/3)

#خريخت

#افزایش_سرمایه 316% از مازاد تجدید ارزیابی ها
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 400,000,000,000 ریال به مبلغ 1,266,171,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و اصلاح ساختار مالي شرکت با استفاده از تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور و حکم تبصره 1 ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم،جهت استفاده از حداکثر ظرفيت توليدي و احراز شرايط حداقل سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و ارواق بهادار مي باشد . که در تاریخ 1397/07/30 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
@smart_investor 📊📈
متن از کانال اسمارت بورس

کد متن: 11813گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:25   1397/11/3)

سخوز
# در دی به فروش نه خیلی جذاب 164 میلیارد ریالی رسید صادرات این ماه صفر بوده است . در اذر ماه با فروش 231 میلیارد ریال فروش مواجه شده بود . ابان با فروش 261 میلیارد ریالی مواجه بوده است . در مهر خوب نبوده و 166 میلیارد ریال فروش زده است در شهریور 273 میلیارد ریال فروش زده و جمع فروش 10 ماهه 2281 میلیارد ریال است در سال 96 در مدت مشابه فروش 1970 میلیارد ریال بوده است و پیشرفت خوبی دارد .
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11812گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:24   1397/11/3)

خساپا
گزارش ماهانه #خساپا در دی رسید و با اندکی افزایش نسبت به آذر 3737 میلیارد ریال فروش زده است . هنوز پراید 244 میلیون درج شده و بدون افزایش نرخ است . حدود 15 هزار دستگاه پراید تولید کرده است . سهم در اذر به فروش 3276 میلیارد ریالی رسید . در اذر نزدیک به 10 هزار تن تولید داشته . در ابان در تیبا و پراید 18 هزار دستگاه تولید داشته است . خساپا در مهر با فروش 5848 میلیارد ریالی مواجه بود .در شهریور 5554 میلیارد ریال فروش زده است . در مرداد شبیه تیر بود و 9697 میلیارد ریال فروش داشت . دقت کنید تا قبل از اغاز بحران . در 4 ماهه اول حدود 125 هزار تا تولید داشته در پراید یعنی متوسط 31 هزار دستگاه این عدد به 22 هزار دستگاه در مرداد کاهش یافته و به 18500 دستگاه در شهریور رسیده است و در مهر با رشد دوباره 26 هزار تایی شده و دوباره 18 هزار تایی شده است و حالا هم 15 هزار تا! جمع فروش10 ماهه 71161 میلیارد ریال است . مدت مشابه قبل این عدد 87384 میلیارد ریال است . به خوبی بحران تولید و فروش مشخص است شاید با افزایش نرخ در سال جدید اوضاع بهتر شود
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11811گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:24   1397/11/3)

شدوص
# در دی ماه 194 میلیارد ریال فروش زده است کمتر از ماه های قبل بوده نرخ نیز ۹۸,۲۷۳,۴۱۸ ریال شده و کم نشده است . در اذر خوب بوده است 260 میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۹۸,۸۱۰,۷۷۰ ریال است در آبان به درامد 188 میلیارد ریالی رسیده نرخ فروش آبان سهم ۹۸,۲۴۰,۷۳۱ ریال است . سهم در مهر به درامد 57 میلیارد ریالی رسیده است . در شهریور این عدد 108 میلیارد ریال رسید در 10 ماهه 1309 میلیارد ریال فروش زده .10 ماهه سال 96 جمع فروش 786 میلیارد ریال بوده و این رشد خبرخوبی برای شرکت است .
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11810گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانمرضيه طالمي  (18:23   1397/11/3)

ساراب
در دی ماه به فروش 86 میلیارد ریالی رسیده در اذر ماه با فروش 111 میلیارد ریالی مواجه بود ابان با فروش 80 میلیارد ریالی مواجه شد در مهر ماه 70 میلیارد ریال در شهریور این عدد با تایید افزایش نرخ ها 82 میلیارد ریال بوده و جمعا 890 میلیارد ریال فروش را داشته که این عدد در مدت مشابه سال قبل 745 میلیارد ریال بوده است. نرخ سیمان از حدود 115 به 144 هزار تومان رسیده است . کلینکر هم رشد خوبی داشته است
متن از کانال بتاسهم

کد متن: 11809گروه: تالار شیشه ای بورس تهران


...
154
...

ثبت متن در تالار گفتگو

انتخاب موضوع

تیتر

متن

کد امنیتی

 

 

811