فارس ادز

جستجو در تالار گفتگو

متن
کاربر

روز

ماه

سال

مرتب سازی بر اساس

   
تالار گفتمان فارس ادز، مکان مناسبی است تا شما اعضای سایت بتوانید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهید و موجب ارتقای سطح دانش و کسب و کار اینترنتی خود شوید.
تعداد متنها: 12246
...
30
...

فرزاد کاظم خواه  (20:34   1399/7/4)

#فايرا
#فایرا
#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/06/31
▪️ شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 5,712,910 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 92% افزایش داشته است.
▪️«فایرا» با سرمایه ثبت شده 5,197,831 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 29,543,716 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 77% رشد داشته است.
1399-07-03 16:04:17 (675388)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25170گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:33   1399/7/4)

#قلرست

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/06/31
▪️ شرکت قند لرستان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 3,269 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 76% کاهش داشته است.
▪️«قلرست» با سرمایه ثبت شده 400,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1400/04/31 مبلغ 3,269 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 92% افت داشته است.
1399-07-04 12:24:25 (675661)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25169گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (20:32   1399/7/4)

#دابور

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/06/31
▪️ شرکت داروسازی ابوریحان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 583,084 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش داشته است.
▪️«دابور» با سرمایه ثبت شده 388,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,152,301 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56% رشد داشته است.
1399-07-04 19:29:08 (675642)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25168گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:11   1399/7/3)

#فارس
افزایش سرمایه 100% #فارس از انباشته راهی کدال شد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 143,500,000,000,000 ریال به مبلغ 287,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور جبران مخارج سرمايه اي انجام شده و بازپرداخت بدهي ها که در تاریخ 1399/07/02 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
متن از کانال بتا سهم

کد متن: 25167گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:10   1399/7/3)

#خزاميا
خزامیا واقعا خوب پیش می رود
خرداد 2757 میلیارد ریال فروش زد و 3120 دستگاه فروش داشته در تیر به 2254 میلیارد ریال رسیده است . در مردا د 2175 میلیارد ریال و نزدیک به 2 هزار دستگاه فروش داشته است .
در شهریور بهترین فروس را داشته و ۳۳۷۷ میلیارد ریال و بیش از ۲۹۰۰ دستگاه فروخته است
جمعا ۶ ماهه ۱۲۸۱۶ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل عدد ۹۴۴۲ میلیارد ریال بود
متن از کانال بتا سهم

کد متن: 25166گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:09   1399/7/3)

#سنير

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 91950 ریال
▫️ 91950 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 76475 ریال
▫️ 85342 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/3
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25165گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:08   1399/7/3)

#حسينا

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 58254 ریال
▫️ 66700 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 48192 ریال
▫️ 46515 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/3
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25164گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:07   1399/7/3)

#خکمک

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 57510 ریال
▫️ 57510 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 46391 ریال
▫️ 51776 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/3
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25163گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:06   1399/7/3)

#خنصير

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 51040 ریال
▫️ 51040 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 42116 ریال
▫️ 46992 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/3
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25162گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:06   1399/7/3)

#غفارس

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 11680 ریال
▫️ 10860 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 8037 ریال
▫️ 9597 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/2
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25161گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:04   1399/7/3)

#دانا

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/06/31
▪ شرکت بیمه دانا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 از محل فروش حق بیمه 1,338,563 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 44% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %124 را ثبت نموده است
▪ دانا با سرمایه ثبت شده 1,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل فروش حق بیمه 1,900,288 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 22% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %50 را ثبت نموده است
1399-07-03 11:39:19 (675611)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25160گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:03   1399/7/3)

#غشاذر

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/06/31
▪️ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 389,626 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 23% افزایش داشته است.
▪️«غشاذر» با سرمایه ثبت شده 600,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,905,535 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31% رشد داشته است.
1399-07-03 15:19:11 (675635)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25159گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (16:00   1399/7/3)

#سمازن

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/06/31
▪️ شرکت سیمان مازندران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 461,960 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 68% افزایش داشته است.
▪️«سمازن» با سرمایه ثبت شده 1,644,000 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 3,183,853 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 59% رشد داشته است.
1399-07-03 15:59:06 (675606)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25158گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:12   1399/7/2)

#قشير

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 28752 ریال
▫️ 28752 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 21581 ریال
▫️ 24080 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/2
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25157گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:12   1399/7/2)

#وساخت

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 50436 ریال
▫️ 48586 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 35750 ریال
▫️ 38856 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/2
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25156گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:11   1399/7/2)

#فپنتا

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 332662 ریال
▫️ 359731 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 267420 ریال
▫️ 262950 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/2
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25155گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:10   1399/7/2)

#درازک

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 48946 ریال
▫️ 44906 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 32450 ریال
▫️ 38173 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/2
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25154گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:09   1399/7/2)

#دبالک

▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 21672 ریال
▫️ 20188 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
▫️ 14318 ریال
▫️ 16184 ریال
📅 بروز رسانی تحلیل 1399/7/2
@netsahm_bot
متن از کانال نت سهم

کد متن: 25153گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:08   1399/7/2)

??اخبار کوتاه از بازار مالي

📆 چهارشنبه ۲ مهر ۹۹
✅ بورس تهران بعد از ازیاد تخلفات مربوط به سفارش خرید و فروش یک و چند سهمی به ۱۰۸ کارگزار اعلام کرد ارسال سفارش فروش کمتر از۵۰۰ هزار تومان، صرفا یک مورد و معادل کل دارایی نماد مجاز بوده و در غیر این صورت تخلف و کد معاملاتی متخلفین مسدود خواهد شد.
✅ وزیر اقتصاد با اعلام درخواست از همه متقاضیان ورود به بورس یا خروج گفت: برآورد مناسبی از شاخص های بورس به دست آمده اما متأسفانه عده ای نکات منفی را برجسته کرده اند.
✅ رئیس جمهور با اشاره به ضرورت عرضه محصولات در بورس کالا تاکید کرد و گفت: فولاد مورد نیاز خودروسازان به قیمت بورس کالا تامین شود و وزارت صنعت بر زنجیره تولید، توزیع و قیمت این محصول نظارت کند.
✅ مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا از عرضه خودروهای وارداتی و داخلی پرفروش با تیراژ تولید بالا در بورس کالا خبر داد.
🌐 rahavard365.com
Telegram🗣@Rahavard365
Instagram🗣Rahavard365
متن از کانال ره آورد 365

کد متن: 25152گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (17:07   1399/7/2)

#وساپا

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره بها #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
🔹 سرمایه فعلی: 10,675,000 میلیون ریال
🔹 درصد افزایش سرمایه: 25%
🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 2,668,750 میلیون ریال
🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي
🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/07/01
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
1399-07-02 13:39:06 (675327)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 25151گروه: تالار شیشه ای بورس تهران


...
30
...

ثبت متن در تالار گفتگو

انتخاب موضوع

تیتر

متن

کد امنیتی

 

 

531